Строцень Людмила

Строцень Людмила

Строцень Людмила Дмитрівна, народилася 2 січня 1961 року в с. Клинини Волочиськоого району Хмельницької області. Середню школу закінчила із золотою медаллю, Навчалася на історичному факультеті Кам’янець Подільського державного педінституту (тепер Національний університет ім. І. Огієнка), що мав глибокі національні традиції ще з часів гетьмана Павла Скоропадського. У 2007 році закінчила Міжнародну школу “Несвізька академія” (Мінськ-Варшава) за спеціальністю “Охорона та використання історичних пам’яток науки і техніки”.
Працювала у школах Тернопільщини, з 1989 по 2003 рік – у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, де пройшла шлях від наукового співробітника до заступника директора з наукової роботи. Зараз працює заступником директора Тернопільського обласного центру охорони та наукових досліджень пам’яток культурної спадщини. Член НТШ. Сфера наукових інтересів – пам’яткоохоронна справа, етнографія, фольклористика, археологія. Автор книжки про повстанські часи на Бережанщині ” Ми минемося, а спогад буде про нас”, чисельних наукових публікацій.

 

 

Строцень, Л. Д. Повстанські пісні Бережанщини [Текст] : зб. пісень патріотичної тематики, записаних в селах Базниківка, Саранчуки, на хуторі Соколиці Бережанського району Тернопільської області / Л. Д. Строцень ; упоряд. авт. – Тернопіль : Терно-граф, 2019.  – 80 с. – У пісенному зб. використано репрод. картин худож. О. Шупляка, Ю. Журавля, дереворити Н. Хасевича, фот. Б. Сарчука і Л. Зубрицької із кн. А. Криштальського “ОУН і УПА на Горохівщині”. – ISBN 978-966-457-385-3.

До пісенника увійшли повстанські пісні, зібрані автором у терені, що був одним з епіцентрів повстанського руху на Тернопільщині у  післявоєнний час – селах Базниківка, Саранчуки, на хуторі Соколиці, Бережанщини. Серед зібраного фольклору є авторські пісні повстанського політвиховника Івана Дубчака (“Грека”), який фіксував у піснях історію повстанського руху, цілеспрямовано популяризував їх серед місцевої молоді.

Збірник повстанських пісень сприятиме національно-патріотичному вихованню