Теорія і методика музичної освіти

Черкасов В. Ф.

Вік: 15+

78

Ч-48

Черкасов, Володимир Федорович

Теорія і методика музичної освіти [Текст] : навч. посібник / В. Ф. Черкасов ; рец.: О. М. Отич ; О. М. Олексюк, Г. М. Падалка. – Київ : Академія, 2016. – 240 с. – (Аlma mater +). ISBN 978-966-580-486-4.

УДК 78:37.09](075)