Пресвята Діва Марія в українському мистецтві

Степовик Дмитро

Вік: 17+

Степовик, Дмитро.
Пресвята Діва Марія в українському мистецтві [Текст] / Д. Степовик ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Фундація Героя України, акад. П. Тронька. — Київ : Вид. дім журн. “Пам’ятки України”, 2023. — 432 с. : фот. — (Бібліотека журналу “Пам’ятки України” ; кн. 157).

Наприкінці Х століття розпочинається одна з найцікавіших і найоригінальніших мистецьких історій уславлення пресвятої Діви Марії (Маріології) у світовому мистецтві, яку дотепер, понад тисячу років творять українські автори. Сакральне мистецтво – постійний предмет досліджень і публікацій професора Дмитра Степовика, який є журналістом за першою освітою й тричі доктором – мистецтвознавства, філософії та богословських наук, а також членом-кореспондентом Національної академії наук. Він визнаний чільний фахівець з іконотворчості, монументального малярства, станкової та книжкової графіки. Його нова книга – глибоко особистісний, почасти полемічний, аналіз розвитку української Маріології у контексті різноманітних впливів релігійних і мистецьких течій Сходу і Заходу.