Портрети українських кобзарів Опанаса Сластьона

Вік: 15+

Портрети українських кобзарів Опанаса Сластьона [Текст] /  упоряд. О. О. Савчук ; передм. В. Ханко ; худож. оформ. О. Чекаль ; фотохудож. В. Шандиба. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2018. — 36 с. : [25 іл.]. — Репрод. портр. укр. кобзарів Опанаса Сластьона здійснено з оригіналів, що зберігаються у фондах Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — На фронтисписі: П.Д. Мартинович. Художник О.Г. Сластьон в українському костюмі (1877-1878). – ISBN 978-617-7558-15-7.

Портретна галерея українських кобзарів, створена видатним українським художником та етнографом Опанасом Сластьоном (1855-1933), вперше репродукується у кольорі з оригіналів, що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 23 портрети українських кобзарів, створені автором у 1875-1928 роки, свідчать про глибоке знання художником субкультури кобзарства. До портретів кобзарів долучена передмова відомого українського мистецтвознавця п. Віталія Ханка.