“Душа його наче сонях”

Білик, А. “Душа його неначе сонях” [Текст] : [до 75-річчя Євгена Безкоровайного] / А. Білик // Вільне життя плюс. – 2022. – №22 (25 берез.). – С. 2. – (Пам’ять).