Український фольклор

Руснак, І. Є.

Вік: 15+

398 (477)

Р 88

Руснак, Ірина Євгеніївна.

Український фольклор [Текст] : навч. посібник / І. Є. Руснак ; рец.: Г. Д. Клочек, З. Б. Лановик, М. Б. Лановик, Т. С. Мейзерська. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Академія, 2012. – 304 с. – (Альма-матер). ISBN 978-966-580-398-0.

УДК 398 (477) (075)