*** Вітаємо вас на нашому сайті ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

Г. Шелехова. Проблема мотивації навчальної діяльності старшокласників на уроках української мови

Н. Бондаренко. Теоретичні аспекти роботи над мовленнєвою культурою старшокласників 

І. Кучеренко. Інтегровані уроки як вид нестандартної організаційної форми навчання української мови

А. Ярмолюк. Соціокультурний аспект навчання української мови: система вправ і завдань.

С. Цінько, О. Ковальова. Уроки вивчення синтаксису складного (складносурядного) речення.

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

Т. Яценко. Імпресіонізм у світовій художній літературі. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу "Художня література в контексті світової культури» 

Л. Назаренко. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О. Олеся) 

А. Лісовськuй.
Художня сутність літератури і витоки її естетичної природи.
 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Р. Бацюсь. Уміння скористатися дарунком Долі - це щастя (особистісно зорієнтований урок української літератури у 5-му класі).

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

І. Кухарчук. Організація групової навчальної діяльності студентів-філологів (на матеріалі вивчення теми "Односкладні речення»). 

М. Василенко. Формування професійно-комунікативних умінь у студентів-філологів у межах курсу "Теорія та практика комунікації"

НАУКА - ШКОЛІ

І. Домалега.
Художня правда роману І. Білика "Дикі білі коні"

ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ


Т. Марчук. "Я тим уже боржник, що українець зроду" (літературно-музична композиція, присвячена творчості Бориса Олійника) 

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ

Витоки визнання й успіху (до ювілею науковця-методиста Г.Т. Шелехової).

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

Н. Голуб.
Комунікативний кодекс українців у пареміях: тлумачний словник нового типу (Космеда Т.А., Осипова Т.Ф. - Дрогобич: Коло, 2010.)