Видавнича діяльність / 2011 / "Живи, Україно, живи для краси!"

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 


     Рекомендаційний список літератури підготовлений з нагоди 20-річчя проголошення Незалежності нашої держави.
    До нього увійшли книги, статті з періодичних видань, довідкова література. В межах п’яти розділів матеріали розміщено в алфавітному порядку.
Рекомендаційний список адресовано вчителям, класним керівникам, учням старших класів загальноосвітніх шкіл, бібліотекарям.

Адреса: м. Тернопіль,
вул. Коперника, 17

тел.: 23-59-48; 25-39-41

E-mail: [email protected]
             
www.odb.te.ua


Матеріал підготувала: Яскілка Н. Я.

Відповідальна за випуск: Новіцька Н. С.

Комп’ютерна верстка: Наконечна М. Й.
Свою Україну любіть,
Любіть її…
Во время люте,
В останню тяжкую минуту
За неї Господа моліть.


Т. Шевченко

        24 серпня – День проголошення незалежності нашої держави. 20 років тому в Україні відбулася подія, яка ознаменувала собою початок нової ери в історії держави: «Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв’язку з державним переворотом УРСР 19 серпня 1991 р., продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної Української держави – України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення».
     Це зміст історичного документа – «Акта проголошення незалежності України», який був схвалений 24 серпня 1991 р. і став тією відправною подією, з якою пов’язана новітня історія Української держави, її сучасне і майбутнє. На честь цієї доленосної події встановили національне свято – День Незалежності України, яке щорічно відзначається 24 серпня.
      Одна з найбільших за територією країна в Європі Україна відбулася, постала і стверджується в світі як суверенна, соборна європейська держава, бо існує не тільки в зовнішній атрибутиці, а повноцінно й повнокровно, в усіх властивих незалежним державам вимірах і параметрах.
      Відроджена незалежність і державність України не була щасливим дарунком долі чи наслідком сприятливого збігу політичних обставин. Їхні зерна зріли у глибинах тисячолітньої історії України і проростали навіть у часи бездержавності , національного та соціального гніту. До незалежності і державності Україна йшла довгим, важким і жертовним шляхом і дорого за неї заплатила. Це і драматична боротьба УНР, і всенародне протистояння гітлерівському нашестю, і героїчна боротьба УПА, і багатостороннє зусилля української еміграції у вільному світі задля утримання політичного ідеалу самостійності. Незалежність – заслуга всього народу і багатьох його поколінь. Адже народ, який пройшов через тернистий шлях випробувань, який зумів вистояти і зберегти себе у вогняному горнилі революцій, спустошливих війн, братовбивчих конфліктів , нещадних голодоморів та репресій, підпільної правди і публічної брехні, народ, який прийняв удар Чорнобиля і затулив собою від глобальної катастрофи людство, виборов право на утвердження себе у світі як нації – такий народ має право на самостійний цивілізований розвиток.
        Здобувши незалежність, Україна крок за кроком утверджується як суверенна, демократична і правова держава. За 20 років суверенітету в Україні сформувалось нове покоління людей, які усвідомили і сприйняли сучасні реалії та цінності, що базуються на принципах демократії, відкритого громадянського суспільства, цивілізованих ринкових відносин. Україна має потенційно потужний, не обмежений канонами і стереотипами минулого людський кадровий ресурс, спроможний взяти на себе відповідальність за долю держави й суспільства і здійснити мрію багатьох попередніх поколінь, а також головну мету сучасників – побудувати справді незалежну, щасливу і могутню європейську Україну.

Акт проголошення незалежності України [Текст]: прийнятий Верховною Радою УРСР, 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР.– 1991.– №38.– С. 502.

Декларація про Державний суверенітет України [Текст]: прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990р.– К.: Україна, 1991.– 7 с.

Про День проголошення незалежності України [Текст]: постанова Верховної Ради УРСР, 16 липня 1990р.// Відомості Верховної Ради УРСР.– 1991.– №31.– С.430.
 
* * *
 
Борець, Ю. Діалог небайдужих [Текст] / Ю. Борець, В.Савчук.– Тернопіль, 1993.– 29 с.

Винниченко, В. Відродження нації; Заповіт борця за визволення [Текст] / В. Винниченко.– К.: Книга роду, 2008.– 797 с.–(Мемуари).

Грушевський, М. Ілюстрована історія України з додатками та доповненнями [Текст] / М. Грушевський; уклад. Й. Й. Брояк, В. Ф. Верстюк.– Донецьк: БАО, 2010.– 733 с.: іл.

Дзюба, І. Україна у пошуках нової ідентичності [Текст]: ст., виступи, інтерв’ю, памфлети / І. Дзюба; Вступ. сл. М. Поповича.– К.: Україна, 2006.– 846 с.: іл.

Касьянов, Г. Україна 1991–2007: нариси новітньої історії [Текст] / Г. Касьянов.– К.: Наш час, 2007.–432 с.

Кравчук, Л. М. Одна Україна, єдиниий народ [Текст]: політ. роздуми над записами в щоденнику / Л. М. Кравчук.– Х.: Фоліо, 2010.– 538 с.: 8 фотоіл.

Кучма, Л. Д. Вибрані статті, виступи у двох томах. Т.1.: Вірю в український народ [Текст] / Л. Д. Кучма.– К.: Альтернативи, 2001.– 456 с.

Кучма, Л. Д. Вибрані статті, виступи у двох томах. Т.2.: Україна – європейська держава [Текст] / Л. Д. Кучма.– К.: Альтернативи, 2001.– 368 с.

Кучма, Л. Д. Зламане десятиліття [Текст] / Л. Кучма.– К.: Інформ. системи, 2010.– 559 с.: іл.

Павличко, Д. Українська національна ідея [Текст]: ст., виступи, інтерв’ю, документи / Д. Павличко.– К.: Основи, 2004.– 770 с.: портр.

Плав’юк, М. Україна – життя моє [Текст] / М.Плав’юк.– К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2002.– 608 с.: іл.

Рахманний, Р. Роздуми про Україну: вибр. ессеї та статті [Текст] / Р. Рахманний; упоряд. Л. Федорчук; вступ. ст. І. Дзюби.– К.: Просвіта, 1997.– 692 с.: іл; фото.

Рудницький, С. Чому ми хочемо самостійної України? [Текст] / С. Рудницький; упоряд., передм. О. Шаблій.– Львів: Світ, 1994.– 416 с.

Сокол, А. Моя країна Україна [Текст] / А. Сокол, О.Конечна.– Чернігів: Деснянська правда, 2004.– 64 с.: іл.

Україна: утвердження незалежної держави. 1991–2001 [Текст]: наукове видання / за ред. В. Литвина; вступ. сл. В. Смолій; худ. оформ. О. Коваль.– К.: Альтернативи, 2001.– 704 с.

Чорновіл, В. Пульс української незалежності [Текст]: колонка редактора / В. М. Чорновіл; упоряд. В. Скачка; вступ. ст. та післямова Л. Танюка.– К.: Либідь, 2000.– 623с.: портр.
 
Матеріали з періодичних виданьВалєєва, Ю. Як усе починалося [Текст]: [незалежність України] / Ю. Валєєва // Політика і час.– 2006.– №9.– С.11–16: кол. іл.

Василенко, В. Українська незалежна державність як історична закономірність [Текст] / В. Василенко // День.– 2010.– 26 серпня.– С. 4; 3–4 вересня.– С. 5; 8 вересня.– С.4.

Вовкун, В. Національна культура – це і є національна ідея [Текст] / В. Вовкун // Дзеркало тижня.– 2008.– 19 липня.– С. 13.

Воронка, Р. Коли воскресла Україна [Текст]: фрагмент спогадів: Київ 1991–1992 / Р. Воронка // Всесвіт.– 2009.– №1–2.– С. 206–224.

Грешук, Г. Новітньою дорогою – у краще завтра [Текст]: [про святкування Дня Незалежності України в м.Тернополі] / Г. Грещук // Свобода.– 2005.– 27 серпня.– С.2. фотогр.– (14 річниця незалежності на Тернопіллі).

Гринів, О. Перезаснування держави: інакше – національне самознищення [Текст]: [до річниці незалежності] / О. Гринів // Літературна Україна.– 2011.– 14 липня.– С. 6–7.

Грушко, Н. А. Нема ціни святині дорогій…[Текст]: [до Дня Незалежності] / Н. А. Грушко // Позакласний час.– 2007.– №6.– С. 9–12.

Єлісовенко, Ю. У просторі волі [Текст]: роздуми в переддень головного державного свята / Ю. Єлісовенко // День.– 2009.– 21 серпня.– С. 6.– (День Незалежності України).

Колінець, В. Як приймався Акт незалежності України [Текст] / В. Колінець // Рада.– 2010.– №7.– С. 48–51.

Колінець, В. Як приймалась і реалізовувалась українська Декларація [Текст] / В. Колінець // Рада.– 2010.– №6.– С. 39–42.

Кравчук, Л. Романтизм – прагматизм: чого більше? [Текст]: [з Днем Незалежності] / Л. Кравчук // Урядовий кур’єр.– 2004.– 21 серпня.– С. 4.

Лук’яненко, Л. Сила національної свідомості [Текст]: роздуми про десять українських незалежних літ минулих / Л. Лук’яненко // Українська газета.– 2001.– 26 липня.– С.2.

Музиченко, Я. Обов’язок «батьків» незалежності [Текст]: [про ухвалення державного суверенітету] / Я.Музиченко // Україна молода.– 2010.–16 липня.– С.4–5.

Оніщук, М. «День проголошення незалежності держави треба вважати її днем народження» [Текст] / М.Оніщук, О. Святоцький // Право України.– 2009.– №8.– С. 2–3.

Пріоритети незалежності: держава, родина, власна доля людини [Текст]: 14 річниця Незалежності України // Урядовий кур’єр.– 2005.– 26 серпня.– С. 1, 2, 4–5.

Романчук, О. К. Хто й коли воздвигне «Ворота України» [Текст]: [як стати реально незалежною країною]/ О. К. Романчук // Літературна Україна.– 2010.– 2 вересня.– С. 1,3.

Рябчук, М. Відповідь історії [Текст]: до 15-ї річниці Референдуму незалежності / М. Рябчук // Українська культура.– 2006.– №12.– С. 4–5.

Тимошенко, Б. Могутні акорди часу [Текст]: [фрагмент роману-сповіді «Потала» про Живий ланцюг 21 січня 1990 р.] / Б. Тимошенко // Літературна Україна.– 2010.– 21 січня.– С. 1.

Шангіна, Л. 15 років по тому: країна та сама, люди ті самі, ось тільки… [Текст] // Дзеркало тижня.– 2006.– 2 грудня.– С. 1,13.

Шангіна, Л. Країні – 16: про результати і перспективи [Текст] / Л. Шангіна // Дзеркало тижня. 2007.– 24 серпня.– С. 1–3.

Шостак, Й. Ми стали вільними, бо були одностайними [Текст]: до річниці Всеукраїнського референдуму / Й. Шостак // Свобода.– 2006.– 29 листопада.– С. 5.
 
БібліографіяГриценко, О. О. День Незалежності України [Текст]// О. О. Гриценко // Календар знаменних і пам’ятних дат.– 2006.– ІІІ квартал.– С. 63–66.

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2011 рік. Вип. 21 [Текст]: бібліогр. покажч. / уклад. М. Друневич; ред. О. Раскіна.– Т.: Підручники і посібники, 2010.– 128 с.

Україна: шлях у майбутнє [Текст]: до 19-ї річниці проголошення незалежності нашої держави // Календар знаменних і пам’ятних дат.– 2010.– №3.– С. 84–88.

Сто великих українців [Текст]: [біогр.нариси, іст. портр.] / Н. В. Астапенко [та ін.].– К.: Арій, 2011.– 494 с.: іл.
СценаріїБабійчук, Т. І оживе добра слава, слава України [Текст]: сценарій вечора з використанням відеозаписів: до Дня Незалежності / Т. Бабійчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України.– 2006.– №11.– С. 36–40.

Бойко, М. Ми всі з українського поля [Текст]: сценарій свята / М. Бойко // Шкільний світ.– 2009.– №29–31 (серпень).– С. 56–58.

Гричина, Г. Горнусь до тебе, Україно! [Текст]: літературно-музична композиція / Г. Гричина // Позакласний час.– 2010.– №11.– С. 122–124.

Горобець, О. Україна – наша мати. Будьмо її гідними дітьми [Текст]: [сценарій до Дня Незалежності] / О. Горобець // Позакласний час.– 2008.– №6.– С. 11–12.

До Дня Незалежності України [Текст]: [сценарій] // Позакласний час.– 2006.– №6.– С. 1–12.

Клизуб, Д. Україно, ти–моя молитва… [Текст]: свято до Дня Незалежності / Д. Клизуб // Шкільний світ.– 2006.– №25–28 (липень).– С. 88–89.

Літовченко, І. Л. З Україною в серці [Текст]: сценарій / І. Л. Літовченко // Позакласний час.– 2009.– №13–14 (серпень).– С. 5–12.

Марченко, Л. І. Свою Батьківщину любіть [Текст]: [усний журнал] / Л. І. Марченко // Позакласний час.– 2011.– №3.– С. 19–22.

Мироненко, Л. У нашім серці – Україна [Текст]: брейн-ринг / Л. Мироненко // Початкова освіта.– 2011.– №5 (лютий).– С. 14–16.

Московенко, О. С. Рідний край, де ми живем, Україною зовем [Текст]: [усний журнал] / О.С.Моско-венко// Шкільна бібліотека.– 2009.– №7.– С. 102–104.

Нема без кореня рослини, а нас, людей,– без Батьківщини [Текст]: [сценарій] // Позакласний час.– 2010.– №6.– С. 29–30.

Ружанська, Т. В. Я – громадянин України [Текст]: сценарій / Т. В. Ружанська // Шкільна бібліотека.– 2010.– №7.– С. 93–98.

Сенченко, Г. День Незалежності України [Текст]: фрагмент свята / Г. Сенченко // Розкажіть онуку.– 2008.– №7.– С. 25–27.

Скрипник, Л. Українкою я народилася [Текст]: [сценарій конкурсу] / Л. Скрипник // Позакласний час.– 2008.– №6.– С. 13–15.

Тристан, В. В. Я люблю Україну [Текст]: [сценарій конкурсу] / В. В. Тристан, А. І. Пахомова // Позакласний час.– 2011.– №6.– С. 54–56.

Україно моя сонцелика, в день народження шану приймай [Текст]: [добірка сценаріїв] // Позакласний час.– 2009.– №11–12.– С. 99–112.

Хіжинська, Т. А. Ми–рідні діти України-неньки [Текст]: сценарій свята до Дня Незалежності України / Т.А. Хіжинська // БВДС.– 2008.– №7.– С. 2–10.

Чижова, Н. О. Батьківщина – мальовнича й неповторна країна [Текст]: [сценарій] / Н. О. Чижова // Позакласний час.– 2011.– №1.– С. 11–13.

Щербак, Л. С. Ми – українці [Текст]: [сценарій з нац.-патр. виховання: менталітет українця] / Л. С. Щербак// Позакласний час.– 2007.– №6.– С. 13–17.

Юнашева, Т. Ю. Квітуча Україна [Текст]: позакласний захід / Т. Ю. Юнашева, І. О. Хімушкіна // Мистецтво в школі.– 2011.– №2 (лютий).– С. 17–20.

ВіршіКвітни, рідна земле! [Текст]: літературний матеріал до Дня Незалежності: [вірші] // Позакласний час.– 2008.– №6.– С. 16–18; С. 55–58.

Костів–Гуска, Г. З днем народження, Україно!: [вірш] / Г. Костів-Гуска // Свобода.– 2006.– 23 серпня.– С.1.

Петренко, М. Симфонія незалежності [Текст]: [вірші] / М. Петренко // Світ дитини.– 2002.– №7–8.– Обкл.

Петрук-Попик, Г. [День Незалежності] [Текст]: [вірш] / Г. Петрук-Попик // Тернопіль вечірній.– 2003.– 21 серпня.– С. 1.

Святковий день – двадцять четверте серпня [Текст]: [вірші] // Позакласний час.– 2008.– №6.– С. 51.

Яблонь, Т. Уже шістнадцять… [Текст]: [вірш до Дня Незалежності України] / Т. Яблонь // Свобода.– 2007.– 15 вересня.– С. 5.