Мій рідний край / Моє місто / Парки / Парк "Загребелля"

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
  «Загребелля» - регіональний ландшафтний парк. Оголошений рішенням Тернопільської обласної ради від 18.03.1994 року «Про внесення змін і доповнень до мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду й затвердження списку дикорослих рідкісних, реліктових, ендемічних рослин області, що підлягають особливій охороні з метою охорони та збереження цінних природних комплексів та об'єктів, створення умов для організованого відпочинку населення з дотриманням режиму охорони парку. Розташований в межах вулиць Львівської та Бережанської, лісових насаджень науково-дослідного виробничого господарства «Наука», розсадника відкритого акціонерного товариства «Зелене господарство», лісопарку «Кутківці» та лісопарку на березі Тернопільського ставу, лісового урочища «Пронятин» та Тернопільського ставу з намитою частиною і гребним каналом, пляжу та інших земель. Регіональний ландшафтний парк організований без вилучення земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів у їх власників або користувачів. Загальна площа парку - 630,0 га.
     Створення регіонального ландшафтного парку має для міста стратегічне значення. Надзвичайно важливе значення парк «Загребелля» відіграє у формуванні екологічної стратегії та екологічної політики не тільки міста, а й регіону. Парк охоплює усі найбільш збережені ділянки природних ландшафтів міста.
       Насадження парку представлені вторинними і вторинно похідними лісовими угрупованнями. Насадження між мікрорайонами «Кутківці» та «Пронятин» - переважно похідними деревостанами з пануванням граба, клена гостролистого, липи звичайної, в'яза гірського. Місцями трапляються штучні насадження ялини звичайної, сосни звичайної, акації білої тощо.
    Між вулицею Об'їзною та мікрорайоном «Кутківці» значну частину парку займають розріджені насадження паркового типу, які створювались протягом 25-30 років на місці сільськогосподарських угідь, що увійшли до зеленої зони міста Тернополя. Угруповання даної території насичені інтродукованими екзотами.
      Лісові насадження між мікрорайоном «Кутківці», озером і автошляхом Тернопіль-Львів представлені вкрай деградованими внаслідок антропогенного впливу деритивами дубово-грабових та буково-грабових лісів.
     Луки зустрічаються на галявинах, які на узліссях та схилах набувають дещо ксеротичного характеру. У травостої переважають костриця лучна, грястиця звичайна, мітлиця тонка, тонконіг вузьколистий та ін.
   Водна та прибережно-водна рослинність парку представлена типовими угрупованнями водних макрофітів.
          В межах парку зустрічається біля 550-600 видів флори. Серед них п'ять видів, які занесені до Червоної книги, а саме:
• астранція велика;
• пальчатокорінник м'ясочервоний;
• підсніжник білосніжний;
• лілія лісова;
• плавун щитолистий.
     Також зростають на території парку п'ять видів рослин, внесених до Переліку рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення в межах Тернопільської області (арум Бестерів, глечики жовті, вільха сіра, вовчі ягоди звичайні, пухирник звичайний).
       Зустрічаються також угруповання латаття сніжно-білого, плавушника болотного, кушира підводного, глечиків жовтих, внесених до Зеленої книги України.
Різноманітна і фауна парку. Зустрічається тут гоголь, сорокопуд сірий - види, внесені до Червоної книги України. Також у парку можемо спостерігати двадцять вісім видів птахів, що охороняються згідно Бернської конвенції, чотирнадцять мисливських та сім регіонально рідкісних видів птахів.

      Ландшафти парку представлені п'ятьма типами місцевостей:

• водойми;
• хвилясті межиріччя, складені потужними товщами лесовидних суглинків і лесів, зайняті переважно дубово-грабовими лісами на опідзолених чорноземах;
• придолинні схили на лесовидних суглинках, частково або повністю вкриті дубово-грабовими лісами на еродованих чорноземах і сірих лісових грунтах;
• заплави та низькі тераси, складені алювіальними суглинками та супісками з різнотравними луками на лучних і дерново-лучних ґрунтах;
• балки з широким плоским дном, тимчасовими водотоками з виходами криниць.