Скарбничка методиста / Офіційні документи / Міністерство Фінансів України

*** Вітаємо вас на нашому сайті ***
 
    
    Про затвердження Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ від 22 листопада 2010 року № 447. 3ареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 січня 2011 року за № 3/18741 (Офіційний вісник України, 2011, № 2 від 21.01.2011, ст. 126)

    На виконання Бюджетного кодексу України, 3акону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Державне казначейство України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 року № 1232, та з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна бюджетних установ затверджено Типову інструкцію про порядок списання майна бюджетних установ. Цей Наказ набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України. Типова інструкція розроблена з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання майна бюджетних установ, строк використання якого більше одного року, крім об'єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а також застосовується при списанні запасів, не придатних для подальшого використання, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані), виявлених в результаті інвентаризації як недостача.