*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

Н. Голуб. Навчання риторики учнів старших класів (матеріали для вчителя) 

Л. Мамчур.
Витоки компетентнісного підходу до навчання мови в дослідженнях вітчизняних учених

Н. Подлевська. Культура спілкування в мережі Інтернет 

С. Цінько, О. Ковальова. Уроки вивчення синтаксису складного (складносурядного) речення, 9 клас 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

Ю. Бондаренко. Сюжетно-концептуальний шлях аналізу літературного твору в школі (на матеріалі новели О. Кобилянської «Valse melancholique») 

І. Тригуб. Контекстне вивчення творчості Волта Вітмена в системі літературних курсів за вибором.

Т. Яценко. Імпресіонізм у світовому образотворчому мистецтві. Шкільна лекція у структурі літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Н. Комаренко. Неймовірні пригоди Хороброго Речення в Країні Мовландії (урок - казкова подорож) 

С. Зражевська. Спрощення в групах приголосних (урок української мови у 5-му класі)
 
Н. Черних. Лист. Адреса (урок розвитку мовлення)
 
МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

М. Василенко. Специфіка професійно-комунікативних умінь майбутніх фахівців з мови 

О. Копусь. Концептуальні підходи до розроблення змісту й організації процесу формування у майбутніх магістрів-філологів професійної мовленнєвої компетенції 

НАУКА - ШКОЛІ

В. Волинський, О. Красовський, О. Чорноус, Т. Якушина
Конструювання і змістове наповнення електронних підручників 

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Л. Піскорська, Л. Гуріна, Т. Любчич. Технологічний аспект орієнтовного планування програми навчальної практики з української мови і літератури для загальноосвітніх середніх навчальних закладів (5-8, 10 класи) 

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ


Вітаємо з ювілеєм! 

Т. Гнаткович. Сяйво доброти й людяності

Л. Мацько, О. Семеног. Видатна особистість української лінгводидактики (на честь Марії Іванівни Пентилюк)