Видавнича діяльність / 2011 / Бібліотеки для дітей Тернопільщини: рік 2010 (Аналітично-статистичний огляд)

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 

ББК 78.342 (4Укр.Те)
Б59

Підготувала: Л. В. Томків зав.відділом ТОБД
Комп’ютерний набір: Т. І. Лось
Відповідальна за випуск: Н. С. Новіцька, директор ТОБД

Б59 Бібліотеки для дітей Тернопільщини: рік 2010: аналітично – статистичний огляд / підготувала Л. В. Томків; відповідальна за випуск Н. С. Новіцька. – Тернопіль., 2011.– 8,С.

Щорічний аналітично – статистичний огляд «Бібліотеки для дітей Тернопільщини: рік 2010» підготовлено на основі статистичних та інформаційних звітів центральних районних та міських бібліотек для дітей.
Він дає можливість отримати найповнішу інформацію про стан, проблеми та перспективи розвитку книгозбірень для дітей.
Матеріали, викладені в огляді будуть корисними для роботи керівникам бібліотек, представникам органів місцевої влади та керівникам управління культури.

Бібліотеки для дітей Тернопільської області займають важливе місце в духовному формуванні особистості дітей та підлітків.

Основний зміст діяльності бібліотек у 2010 році був зосереджений на:
– забезпеченні доступу користувачів – дітей до інформаційних, культурних, освітніх ресурсів бібліотек для дітей;
– підвищенні статусу дитячого читання;
– розширенні рамок та можливостей соціального партнерства;
– підвищенні позитивного іміджу бібліотеки та бібліотекаря у суспільстві.
Як завжди, у центрі уваги, проведених культурно – освітніх заходів стало краєзнавство, а також питання виховання історико – патріотичних знань; популяризація творчості визначних вітчизняних та зарубіжних авторів, кращих зразків сучасної дитячої літератури. По-новому відкривається роль дитячої бібліотеки, як центру партнерських соціально – культурних зв’язків через постійну співпрацю з засобами масової інформації. Все частіше така інформація відображалась на створених веб-сайтах, звучала по обласному, районному радіомовленню, на телебаченні та на сторінках преси. Це стало ознакою сьогодення.
Приділялась велика увага в роботі бібліотек участі установ у Всеукраїнських, обласних, регіональних заходах, приурочених ювілеям знаменитих уродженців краю, митців, літераторів, ювілеям міст, районних центрів.
Одним із важливих напрямків у діяльності дитячих книгозбірень стала фандрейзингова діяльність, а також було зосереджено особливу увагу на технічному оснащенні бібліотек через грантову діяльність, благодійництво. Створювалися комфортні умови для дозвіллєвої діяльності, залучення дітей до цікавого відпочинку під час літніх канікул, оздоровлення дітей.
Мережа бібліотек системи Міністерства культури і туризму України на Тернопільщині не зазнала змін. У 2010 році їх нараховується 892 заклади, в тому числі 33 бібліотеки для дітей:
– Тернопільська ОБД
17 – Центральних районних бібліотек для дітей:
15 – міських бібліотек для дітей;
808 – сільських бібліотек – філій, що обслуговують дітей.
Книгозбірні об’єднані у 18 централізованих бібліотечних систем, з них – одна в місті Тернополі. Вона об’єднує 5 бібліотек для дітей у різних районах міста Тернополя.
Найбільша мережа бібліотек що обслуговують користувачів – дітей залишається у Зборівському (66), Теребовлянському (63), Борщівському (61), Збаразькому (60), Чортківському (56) районах.
Книжково – документний фонд 33 бібліотек для дітей на 1.01.2011 року нараховує понад 2 млн. одиниць документів(2,423 тис. примірників).
Кількість обслужених читачів становить 152 тис. осіб. Книговидача – 3,7 млн. примірників книг. Загальна кількість бібліотечних працівників у 33 бібліотеках для дітей – 159 в тому числі:
– ЦБД – 66 працівників;
– МБД – 49.
У 2009 році бібліотеки для дітей (ЦБД + МБ) обслужили 142 тисячі читачів – дітей, а у 2010 році – 139 тисяч (– 2734). Лише у 4 – х районах (Бережанському, Підгаєцькому, Теребовлянському, Шумському) спостерігається невеликий ріст читачів. У решти бібліотек для дітей відбувається зменшення показників, яке викликане об’єктивними причинами, серед яких демографічна ситуація – одна з найголовніших.
Проте, не дивлячись на демографічні проблеми 25% від загальної кількості читачів складають – діти, тобто кожен 4-й читач в бібліотеках області – дитина.
Книговидача читачам – дітям становить 29% від загальної книговидачі користувачам усіх публічних бібліотек області. Серед найбільш популярних видів виданої продукції – книги, періодика, електронні та медійні видання. Останніх, нажаль, у фондах нараховується одиниці. Діти активно відвідували бібліотеки, і цей показник становить понад 2 млн. Левова частина з них – (1,7 млн. відвідувань) – це індивідуальні. Масові заходи відвідували 289 тисяч користувачів, що значно менше, ніж у 2009 році. Кількість відвідувань масових заходів складає 14% від загального числа відвідувань, середнє відвідування читачів – дітей по області становить 13 разів.
Протягом року бібліотечні фонди 33-ох бібліотек для дітей поповнились на 23,4 тисячі примірників нових надходжень, в тому числі – 12,8 тисяч екземплярів – книги (54,7%), – 10,6 тисяч екземплярів газет і журналів (45,3%). Надходження нової літератури для дітей складає лише 1% до загального фонду. Нестачу книг в деякій мірі компенсують періодичні видання. Якісну передплату періодичних видань для дітей щороку проводять Козівська ЦБД, Бучацька ЦБД, Теребовлянська ЦБД, які передплачують від 20 до 30 назв видань.
Найменше періодичних видань передплатили (за браком коштів) Копичинецька, Гримайлівська, Скала-Подільська, Мельнице-Подільська міські бібліотеки – філіали.
Обділені періодичними виданнями діти у сільських бібліотеках – філіалах. Адже на 77 тис. користувачів – дітей періодичні видання становлять лише 22 тисячі екземплярів. На 1 читача припадає 0,3 примірники періодичних видань для дітей. Не передплачується періодика для дітей середнього та старшого шкільного віку. Основний репертуар складають – «Барвінок», «Колосок», «Казковий вечір», «Малятко» тощо).
На перше півріччя 2011 року бібліотеками області здійснено передплату періодичних видань на суму біля 40 тисяч гривень. Зважаючи на те, що періодичні видання подорожчали, бібліотеки передплатили меншу кількість назв, що негативно впливає на задоволення читацьких потреб дітей.
У 2010 році з фондів бібліотек для дітей вилучалася застаріла, та зношена література. Вибуття літератури складає – 26,2 тисяч примірників, що у 1,3 рази перевищує надходження. Але цей процес очищення фондів неминучий, адже у фондах дитячих бібліотек переважає література 50 – 80-х років минулого століття. Попиту на неї немає, а бібліотечні приміщення невеликі і це створює дискомфорт для збереження цінної літератури та доступу до неї читачів. Середня читаність дітей по області становить 27 книг.
Зміцнюється матеріально – технічна база бібліотек для дітей, хоча і повільними темпами. 16 бібліотек для дітей мають у користуванні 24 комп’ютери. Обласна бібліотека для дітей – 18. Копіювально – розмножувальну техніку використовує 13 бібліотек для дітей, які мають 14 одиниць засобів. Бібліотеки для дітей, обладнані засобами зв’язку, хоча на сьогодні це не задовільняє їхніх потреб у сучасних формах спілкування та наданні інформації. Електронну пошту мають 8 бібліотек, доступ до мережі Інтернет – 12, телефонізовано 18 бібліотек для дітей із 32. Факси мають лише 2 бібліотеки.
В бібліотеках для дітей створено більше 170 гуртків та клубів за інтересами. Найбільше їх у:
– Теребовлянській ЦБС – 24;
– Бережанській ЦБС – 20;
– Чортківській ЦБС – 18;
– Збаразькій ЦБС – 16.
Тематика їх різноманітна: «Краєзнавець», «Книголюб», «Рідне слово», «Юний еколог», «Зернятко», «Поетична світлиця», «Підліток і відповідальність», «Дивосвіт», «Народні ремесла», та інші.
Активізувалась діяльність бібліотек для дітей з популяризації бібліотечних послуг через використання ЗМІ.
Так, про діяльність ОБД було надруковано більше 20 заміток у пресі. Активно використовувались також радіо, телебачення, науково – методичний журнал «Світ дитячих бібліотек».
Підгаєцька ЦБД в районній газеті веде постійну рубрику «Книжкові новинки для вас». Підволочиська ЦБД співпрацює з районною газетою «Гомін волі». На місцевому радіо виходить цикл передач «Роль книги в житті людини», що проходять у формі радіо – газети та п’ятихвилинок – цікавинок.
Особливо плідною стала співпраця бібліотек та ЗМІ у Тернопільській міській ЦБС. Бібліотекарі міських бібліотек друкували інформацію про свою роботу біля 30 разів.
Аналогічну роботу з використання ЗМІ проводять в Чортківській міській та районній бібліотеках для дітей, Шумській, Бучацькій, та Борщівській ЦБД. Деякі бібліотеки розпочали роботу над створенням власних веб-сайтів (Заліщицька, Теребовлянська, Бучацька ЦБД). Бібліотеки для дітей проводили активну роботу з надання платних послуг користувачам – дітям. Від фінансово – господарської діяльності бібліотеки одержали надходжень до спецфонду біля 57 тисяч гривень, хоча в порівнянні з 2009 роком це і менше на 3 тисячі гривень. В середньому одна бібліотека для дітей надала послуг на суму понад 1 тисяча гривень.
Лідером у наданні платних послуг є ОБД, яка забезпечила надходження до спецфонду коштів на суму – 23 тисячі гривень.
У бібліотеках для дітей працює 159 бібліотечних спеціалістів (разом з ОБД). В тому числі 81 бібліотечний працівник має повну і базову вищу освіту, що становить 63%.
У 2010 році бібліотеки області взяли участь у Всеукраїнських та обласних заходах, акціях, конкурсах, фестивалях. Традиційним стало проведення Всеукраїнського тижня дитячого читання. У минулому році це свято співпало з проведенням у м. Тернополі книжкового фестивалю «Джура – фест». Читачі ОБД мали змогу поспілкуватися з майстрами пера: Олегом Германом, Вірою Пароновою, Мар’яною Савкою, Лесею Вознюк, Валентиною Семеняк – Штангей, Людмилою Савчук та іншими. Діти разом з бібліотекарями готували театралізовані свята про книгу, читали вірші, ставили інсценівки, змагалися під час літературних конкурсів та вікторин.
Зацікавив користувачів – дітей Всеукраїнський конкурс дитячої творчості, «У вінок Кобзаря ми вплітаємо майбутнє», присвячений 150 – літтю виходу в світ «Кобзаря» Тараса Шевченка
На конкурс було надіслано біля 100 творчих робіт з 10 райцентрів Тернопільської області та міста Тернополя. Конкурс відбувався у таких номінаціях:
– «Кращий малюнок до творів Кобзаря»;
– «Краща вишивка»;
– «Краще поетичне слово про Кобзаря».
Відзначено роботи дітей з Монастириського, Чортківського, Борщівського, Кременецького, Гусятинського районів та бібліотек для дітей № 1, № 2, № 4 міста Тернополя. Діти були нагородженні дипломами та подарунками від оргкомітету.
Активно проходить в області Всеукраїнський конкурс «Найкращий читач року». Він відбувся у кожному райцентрі та 580 школах області за участі більше 50% читачів – учнів 6 – 7-х класів. Найкращими читачами від Тернопільщини, які були нагороджені поїздкою до міста Львова на фестиваль «Книгоманія» стали Білик Мар’яна з м. Ланівці, а також Гуменюк Тарас, учень Раштівецької школи Гусятинського району.
Успішно реалізовується обласна програма літніх читань «Літо. Діти. Книга» у бібліотеках для дітей Бережанської, Шумської, Козівської, Гусятинської ЦБС та інших.
Фахівці Тернопільської ОБД взяли участь у молодіжному форумі «Етнотолерантність як формат комунікації сучасної молоді…» Лемківську культуру презентувала на форумі учениця обласної експериментальної школи мистецтв Олеся Мала, яка виконала лемківську пісню «Подаруй мі гушлі».
Відбувалися й інші регіональні акції, краєзнавчо – літературні світлини у дитячих бібліотеках області.
На допомогу фахівцям дитячих бібліотек області підготовлено, видано та розповсюджено ряд методично – бібліографічних матеріалів:
– «Бібліотеки для дітей Тернопільщини у 2009 році». (Аналітично – статистичний огляд);
– «Щоб світилася добром і щастям дитяча душа». (Методичні поради);
– «Найкраще в бібліотеках для дітей». (Інформаційний бюлетень);
– «Літні читання школярів – 2010». (Методичні поради);
– «Дитячі бібліотеки та видавництва Тернопільської області – рік 2010». (Довідник).
– «Тернопільська обласна бібліотека для дітей в контексті історії і перспектив». (Збірник виступів працівників ОБД на науково – практичній конференції з нагоди 70 – річчя з часу заснування);
– «Замки Тернопілля». (Рекомендаційний список літератури);
– «Я над світом буду цвітом проростати». (Бібліографічна довідка) Із серії «Наші славетні земляки», присвячена 70-річчю від дня народження В. Ярмуша.
Виходячи з вищенаведеного аналізу бібліотеки для дітей у 2011 році спрямовуватимуть свою роботу на:
– модернізацію змісту діяльності бібліотек, що обслуговують дітей шляхом впровадження нових комп’ютерних технологій, ефективних сучасних форм роботи;
– активізацію грантової діяльності дитячих бібліотек з метою їх комп’ютеризації;
– залучення дітей до читання, підтримку, розвиток і підвищення його ролі в процесі виховання особистості дитини;
– розкриття творчих можливостей дитини як читача;
– підвищення інтересу громадськості до проблем дитячого читання.