*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

Т. Донченко. Мета навчання української мови як системне утворення та шляхи її досягнення 

С. Дубовик. Мовчати — вміння, слухати — мистецтво! 

В. Нищета. Принципи вивчення риторики в загальноосвітній школі 

Я. Яремчук. Говоріння як наукове поняття 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

А. Лісовський. Література в системі сучасної шкільної освіти 

Т. Яценко. Імпресіонізм як стильова течія модернізму. Оглядова лекція у структурі літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» 

3. Шевченко. Художній світ Т. Шевченка (матеріали до вивчення біографії)

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Т. Колеснікова. Вивчення прийменника на уроках української мови в 7 класі. 

УКРАЇНСЬКА МОВА У ШКОЛАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

О. Хорошковська. Про підходи до визначення змісту мовної освіти у проекті нової редакції державного стандарту

Я. Сміліченко. Розвиток аудіативних умінь учнів у школах з російською мовою навчання 

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

Н. Романишина. Осмислення християнських легенд Костянтини Малицької в аспекті жанрової поетики 

НАУКА - ШКОЛІ

К. Левків. «Самійло з Немирова, прекрасний розбишака»: іронія як стильова домінанта письма Юрія Андруховича 

О. Міхно. Освітня діяльність і педагогічні погляди Лесі Українки (до 140-річчя від дня народження поетеси) 

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Л. Піскорська, Л. Гуріна, Т. Любчич. Технологічний аспект орієнтовного планування програми навчальної практики з української мови і літератури для загальноосвітніх середніх навчальних закладів (5-8, 10 класи) 

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

В. Дороз. Мудрість, народжена багатством серця