Видавнича діяльність / 2010 / "Початкова освіта:навчання та виховання"

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
Інформаційний список літератури „Початкова освіта: навчання та виховання” знайомить зі статтями із періодичних видань за січень – червень 2010 року.

Матеріал розміщений у 5 розділах, в межах яких статті систематизовані за алфавітом авторів та назв видань.

Список призначений для вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого дня.

Періодичність – один раз у півріччя.


Наша адреса: м. Тернопіль
вул. Коперника, 17
тел. 25–39–41,
23–59–48

Список підготувала: Колопенюк М. Д. – провідний бібліотекар

Комп’ютерна верстка: Наконечна М. Й.

Відповідальна за випуск: Новіцька Н. С. – директор бібліотекиПОКЛИКАННЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


Амосова, М. В. Нетрадиційні заняття з батьками майбутніх першокласників [Текст] / М. В. Амосова // Розкажіть онуку.– 2010.– №3 (березень).– С. 24–28.

Гресь, А. Ідемо до школи [Текст] / А. Гресь // Зростаємо разом.– 2010.– №5.– С. 2–5.– (Діалоги з психологом).

Дмітрієва, О. А. Незабаром до школи [Текст]: практичні поради / О. А. Дмітрієва // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №16–18 (червень).– С. 65–68.

Довбуш, М. Парна і групова робота й „незалежне навчання” [Текст] / М. Довбуш // Початкова освіта.– 2010.– №15 (квітень).– С. 2–4.

Інструкції з безпеки життєдіяльності учнів під час навчально-виховного процесу [Текст] // Здоров’я та фізична культура.– 2010.– №13–14 (травень).– С. 3–79.

Каленюк, Л. В. Інтерактивні технології – перспектива розвитку [Текст]: використання інтерактивних технологій в навч. процесі поч. школи: технології колект.-груп. навчання; кооперат. навчання; ситуативного моделювання; опрацювання дискус. питань; види діяльності в малих групах / Л. В. Каленюк // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 8–30.

Корекція моторики кисті провідної руки дитини [Текст]: корекційно-розвивальна програма // Початкова освіта.– 2010.– №11 (березень).– С. 5–10.

Кручинська, Л. Кімната першокласника [Текст] / Л.Кручинська // Зростаємо разом.– 2010.– №5.– С. 28–30.– (Батькам на замітку).

Кухмай, Н. Організація дослідницької діяльності учнів початкових класів [Текст] / Н. Кухмай // Початкова школа.– 2010.– №3 (березень).– С. 62–64.

Мальцева, Т. Проблеми адаптації шестирічок до навчання [Текст] / Т. Мальцева // Початкова освіта.– 2010.– №11 (березень).– С. 3–5.

Мартиненко С. Методи навчання та їх класифікація [Текст]/ С. Мартиненко // Початкова освіта. Методичний порадник.– 2010.– №24 (червень).– С. 28–32.

Мартиненко, С. Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів і батьків першокласників: у запитаннях і відповідях [Текст] / С. Мартиненко // Початкова школа.– 2010.– №1.– С. 20–22.

Мелешко, В. Компетентний учитель як умова розвитку педагогічної системи сільської школи [Текст] / В. Мелешко // Початкова школа.– 2010.– №1.– С. 1–4.

Миколайко, О. В. Творчості треба вчити [Текст]: організація роботи школи з вивчення та впровадження творчої спадщини В. О. Сухомлинського / О. В. Миколайко // Розкажіть онуку.– 2010.– №6 (червень).– С. 17–39.

Погуляйло, Т. В. Специфіка навчання письма ліворуких дітей [Текст] / Т. В. Погуляйло // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №12 (квітень).– С. 5–11.

Попова, О. Психолінгвістичні засади професійного мовлення вчителя початкової школи [Текст] / О. Попова // Українська мова і література в школі.– 2010.– №1 (січень).– С. 29–34.


Рибальченко, Є. С. Формування культури здоров’я учнів засобами інноваційних технологій. Модель навчального закладу – Школа сприяння здоров’ю [Текст] / Є. С. Рибальченко.– Х.: Вид. група „Основа”, 2010.– 143 с.– (Б-ка журналу „Початкове навчання та виховання”).

Розумій,О. Здоров’я першокласника [Текст] / О.Розумій // Зростаємо разом.– 2010.– №5.– С. 6–7.

Савчук, М. А. Розвиток креативності молодших школярів як умова формування необхідних життєвих компетенцій [Текст] / М. А. Савчук // Розкажіть онуку.– 2010.– №1 (січень).– С. 4–12.

Тритяк, С. П. Портфоліо учня початкової школи [Текст] / С. Тритяк // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №16–18 (червень).– С. 78–95.

Хлебнікова, Т. Шість років – іти до школи чи ні? [Текст] / Т. Хлебнікова // Зростаємо разом.– 2010.– №5.– С. 32–33.– (Батькам на замітку).

Цвинда, З. Формування самоосвітньої компетенції молодших школярів [Текст] / З. Цвинда // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С. 2–5.

Шопіна, М. Творчий потенціал молодшого школяра [Текст]: психологічні особливості розвитку / М. Шопіна // Початкова освіта.– 2010.– №23 (червень).– С. 2–34.

Щербакова, Л. Проведення навчальних екскурсій у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів [Текст]: [є основні теми екскурсій] / Л. Щербакова // Початкова освіта.– 2010.– №16 (квітень).– С. 3–4.– (Метод. порадник. Вип. 4).

Ющенко, І. В. Упровадження інтерактивних технологій на уроках у початкових класах / І. В. Ющенко // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №2 (січень).– С. 2–9.
Як краще підготуватися до першого класу [Текст] // Дитячий садок.– 2010.– №19 (травень).– С. 2-6.
 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


Організація роботи дитячого оздоровчого табору з денним перебуванням [Текст]: [положення про дит. оздоровчий заклад; посадові інструкції працівників; матеріали з охорони життя і здоров’я; варіанти режимів дня; плани вихов. роботи; пам’ятки, ігри і т.д.] // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №14 (травень).– С. 2–13.

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу [Текст]: [є текст Положення] // Початкова освіта.– 2010.– №1 (січень).– С. 2–3.
 
* * *
Баришполь, С. В. Уроки психічного розвитку у початковій школі [Текст] / С. В. Баришполь // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №16–18 (червень).– С. 2–35.

Брюханова, Г. В. Цикл бесід для учнів початкових класів [Текст]: [Добрі й погані звички; Абетка моральності; Вітаміни – помічники; Народні символи; Народні звичаї і т.д.] / Г.В.Брюханова // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №14 (травень).– С. 22–38.

Васильєва, Л. У здоровому тілі – здоровий дух [Текст]: загартувальні заходи для шестиліток у другій половині дня / Л.Васильєва // Початкова освіта.– 2010.– №13.– С. 25–28.

Власюк, Ж. І. Критерії та рівні сформованості почуття справедливості в молодших школярів [Текст] / Ж. І. Власюк // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №2 (січень).– С. 20–25.


Ковальова, В. І. Творча майстерня [Текст]: становлення та розвиток творчої особистості молодшого школяра / В.І.Ковальова.– Х.: Вид. група „Основа”, 2010.– 191 с.– (Б–ка журналу „Початкове навчання та виховання”; Вип. 6).

Красне літечко надворі [Текст]: [вірш, конспект уроку, з досвіду роботи пришкільного табору, план роботи пришкільного табору та ін.] // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 131–150.

Онищенко, В. Є. Організація роботи в пришкільному таборі з денною формою перебування [Текст] / В.Є.Онищенко // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №14 (травень).– С. 14–16.

Особливості роботи з обдарованими дітьми [Текст] // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №16–18 (червень).– С. 36–64.

Пономаренко, Л. Особливості формування екологічної культури в молодшому шкільному віці [Текст] / Л.Пономаренко// Початкова освіта.– 2010.– №14 (квітень).– С. 2–5.

Прищепа, О. Проблеми навчання дітей, які пишуть лівою рукою [Текст] / О. Прищепа // Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 10–13.

Туріщева, Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми [Текст] / Л. В. Туріщева // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №1 (січень).– С. 20.

ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Додусенко, Н. О. Проектна діяльність у початковій школі [Текст] / Н. О. Додусенко, І. В. Нетужилова. – Х.: Вид. група „Основа”, 2010.– 223 с.– (Б-ка журналу „Початкове навчання та виховання”; Вип. 4 (76)).

Ковальова, В. Весняні фантазії [Текст]: дослідницько-пошуковий проект / В. Ковальова // Початкова освіта.– 2010.– №9 (березень).– С. 7–9.

Лутаєнко, А. Шумлять дерева мого краю [Текст]: урок-проект / А. Лутаєнко // Початкова освіта.– 2010.–№14 (квітень).– С. 9–11.

Міщенко, О. Проекти - екскурсії [Текст]: [Природа навколо нас; Дзвони літа; Значення води в житті людини; Хліб – усьому голова; Видатні українці] / О. Міщенко, О. Коржикова, Н.Татаринова та ін. // Початкова освіта.– 2010.– №16 (квітень).– С. 10–18.

Прус, І. І. Проект „Даруй мамі теплоту свого серця” [Текст]/ І. І. Прус // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №4 (лютий).– С. 4–6.

Стасів, О. Рослини Червоної книги України [Текст]: Я і Україна. Творчий проект / О. Стасів // Початкова освіта.– 2010.– №14 (квітень).– С. 11–16.

 
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ
В ДІЇ


Васильєва, Ю. Ф. Розвиток творчих здібностей учнів шляхом створення художніх образів [Текст] / Ю. Ф. Васильєва // Розкажіть онуку.– 2010.– №1 (січень).– С. 24–34.

Екстернат [Текст]: контрольні роботи за курс початкової школи для учнів 4-х класів / уклали: Т. Мальцева, С. Засуха, Т.Маринова, Л. Климчук // Початкова освіта.– 2010.– №15 (квітень).– С. 5–11.

Кондратюк, О. Організація уроку в системі розвивального навчання (Д. Ельконіна – В. Давидова) [Текст] / О. Кондратюк // Початкова освіта. Методичний порадник.– 2010.– №24 (червень).– С. 18–27.

Кравчук, Л. Урок – унікальна і неповторна дидактична форма навчання і виховання [Текст] / Л. Кравчук // Початкова освіта. Методичний порадник.– 2010.– №24 (червень).– С. 3–17.

Хуторна, Л. Розвиток усного та писемного мовлення молодших школярів у системі розвивального навчання Д.Б.Ельконіна – В. В. Давидова [Текст] / Л. Хуторна // Початкова освіта.– 2010.– №19 (травень).– С. 1–12.– (Наша вкладка).
 

* * *

Дашевська, С. М. Інтегрований урок математики з елементами економіки в 4 класі [Текст] / С. М. Дашевська // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №6 (лютий).– С. 9–11.

Кобзар, О. І. Посади дерево [Текст]: інтегрований урок з читання та укр. мови. 2 клас / О. І. Кобзар // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 58–60.

Кульганик, Г. М. „У правді Божій просвітімось, у правді Божій веселімось” [Текст]: інтегрований урок у 3 класі / Г.М.Кульганик // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №7 (березень).– С. 7–11.

Осетюк, І. О. Природа й математика не існують друг без друга [Текст]: інтегрований урок з математики і природознавства з елементами укр. мови і читання / І. О. Осетюк // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 74–76.

Петрова, В. А. Весняні свята. Великдень [Текст]: інтегрований урок у 2 класі (курс „Я і Україна”, трудове навчання)/ В. А. Петрова // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №7 (березень).– С. 2–6.

 
МАТЕМАТИКА ТА ІНФОРМАТИКА


Бабіченко, Т. А. Завдання для кмітливих і розумних [Текст]: [конспект уроку математики на тему: „Віднімання числа 4 з переходом через десяток”] / Т. А. Бабіченко // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 67–68.

Божко, І. В. Алгоритм підготовки та проведення Тижня математики в початковій школі [Текст] / І. В. Божко, І.В.Ющенко// Тиждень математики в початковій школі.– 2010.– Вип. 2.– С. 16–136.

Божко, І. В. Математична скарбничка знавця - початківця математичних наук [Текст]: [матеріал для вивчення біографій видатних математиків; Тлумачний словничок деяких мір та ін.] / І.В. Божко, І. В. Ющенко // Тиждень математики в початковій школі.– 2010.– Вип. 2.– С. 137–188.

Божко, І. В. Психолого-педагогічні передумови організації позакласної роботи з математики [Текст] / І. В. Божко, І.В.Ющенко // Тиждень математики в початковій школі.– 2010.– Вип.2.– С. 7–12.

Божко, І. В. Форми і методи позакласної роботи з математики [Текст] / І. В. Божко, І. В. Ющенко // Тиждень математики в початковій школі.– 2010.– Вип.2.– С. 13–15.

Вєтреннікова, О. В. Подорож на Острів Невдах [Текст]: урок математики. 2 клас / О. В. Вєтреннікова // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 71–72.

Горб, Р. Задачі з математики краєзнавчого змісту [Текст] / Р. Горб // Початкова школа.– 2010.– №3 (березень).– С. 36–37.

Житнюк, Т. М. Урок математики в 4 класі [Текст] / Т.М.Житнюк // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №6 (лютий).– С. 26–27.

Князєва, О. Б. Дидактичні картки для роботи під час вивчення складу чисел 1–10 [Текст] / О. Б. Князєва // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №2 (січень).– С. 26–41.

Коваленко, О. М. Використання історичного матеріалу на уроках математики в початковій школі [Текст] / О.М.Коваленко// Початкове навчання та виховання.– 2010.– №5 (лютий).– С. 43–45.

Ковальчук, Г. Т. Мудрі й логічні закони математичні [Текст]: урок математики / Г. Т. Ковальчук // Розкажіть онуку.– 2010.– №3 (березень).– С. 65–66.

Кравець, В. М. Задачі-придумки для першого класу [Текст]/ В. М. Кравець // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 119–123.

Математика для допитливих [Текст]: майстер-клас // Початкова освіта.– 2010.– №20 (травень).– С. 3–31.–(Метод. порадник).

Медюк, І. В. Запрошуємо на бал не звичний, а математичний [Текст]: урок - гра: [тема: Додавання і віднімання виду: 10+7, 17-7, 17-10] / І. В. Медюк // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 69–70.

Мірошко, Р. П. Урок математики із застосуванням інтерактивних технологій у 4 класі [Текст] / Р. П. Мірошко // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №5 (лютий).– С. 33–34.

Нахман, О. Математика у 4 класі [Текст]: підсумковий урок за рік / О. Нахман // Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 25–28.

Овдій, В. М. Активізація розумової діяльності учнів [Текст]: [логічні задачки на уроках математики] / В. М. Овдій // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 65–66.

Павленко, Л. П. 100 математичних диктантів для учнів початкової школи [Текст]: [збірка-вкладка] / Л. П. Павленко // Розкажіть онуку.– 2010.– №1 (січень).– С. 58–84; 85–92.

Полохова, Л. М. Тиждень математики в початковій школі [Текст] / Л. М. Полохова // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №5 (лютий).– С. 3–13.

Приймак, Л. А. Краєзнавчий матеріал до уроків математики [Текст] / Л. А. Приймак // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №6 (лютий).– С. 28–33.

Ряболус, Н. М. Урок-змагання з математики у 1 класі [Текст]/ Н. М. Ряболус // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №6 (лютий).– С. 12–15.

Ряболус, Н. М. Урок-подорож із математики в 1 класі [Текст] / Н. М. Ряболус // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №5 (лютий).– С. 14–19.

Скрипник, О. В. У країні Геометрії [Текст]: [урок математики в 2 класі] / О. В. Скрипник // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №6 (лютий).– С. 18–20.

Стадник, Л. Актуальні проблеми математичної освіти. Шляхи їх вирішення [Текст] / Л. Стадник // Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 7–9.

Тарасова, В. О. Сюрприз від Кота Леопольда [Текст]: математика. 2 клас: [конспект уроку] / В. О. Тарасова // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 73.

 
УРОКИ ГРАМОТИ


Базарницька, І. Елементи розвивального навчання на уроках української мови [Текст] / І. Базарницька // Початкова школа.– 2010.– №6 (червень).– С. 12–14.

Волошанівська, Т. Л. Стежка в Країну слова[Текст]: урок укр. мови. 2 клас / Т. Л. Волошанівська // Розкажіть онуку.– 2010.– №3 (березень).– С. 75–78.

До проблем подолання порушення звуковимови [Текст]: рекомендації для вчителів // Початкова освіта.– 2010.– №18 (травень).– С. 14–16.

Котельчук, Т. В. Дивна пташка [Текст]: урок-казка з укр. мови. 2 клас / Т. В. Котельчук // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 57.

Курильчук, С. І. Мовні явища як продуктивний вид розвитку творчого мислення молодших школярів [Текст] / С.І.Курильчук // Розкажіть онуку.– 2010.– №3 (березень).– С. 83–88.

Науменко, В. Уроки риторики [Текст]: [конспекти уроків] / В. Науменко, М. Осколова // Початкова освіта.– 2010.– №12 (березень).– С. 12–28.– (Метод. порадник. Вип. 3); Початкова школа.– 2010.– №3.– С. 21–24.

Науменко, В. Особливості роботи на уроках риторики [Текст]: [методи роботи; робота над технікою мовлення; робота з правилом; активне слухання; листування] / В. Науменко, М.Осколова // Початкова освіта.–2010.–№12 (березень).–С. 3–11.– (Метод. порадник. Вип. 3).

Ніколайчук, А. Складання розповіді за серією малюнків [Текст]: урок розвитку зв’язного мовлення. 2-й клас / А.Ніколайчук // Початкова освіта.– 2010.– №19 (травень).– С. 7–9.

Полях, І. П. Урок української мови в 2 класі з елементами екологічного виховання [Текст] / І. П. Полях // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №8 (березень).– С. 6–7.

Розвиваємо мовлення молодших школярів [Текст]: спецвипуск: [метод. поради; конспекти уроків; сценарій свята-змагання] // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №3 (січень).– С. 2–47.

Соловей, Н. М. Подорож до Києва [Текст]: урок навчання грамоти: [тема: Букви „Ї, ї”, звуки [йі]] / Н. М. Соловей // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 53–54.

Стратілат, І. Ігри на уроках риторики [Текст] / І.Стратілат// Початкова освіта.– 2010.– №12 (березень).– С. 30–32.– (Метод. порадник. Випуск 3).

Стрілець, С. Дидактичний матеріал до теми „Іменник” [Текст] / С. Стрілець // Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 13–16.

Тупчій, К. І. Пригоди дівчинки на ім’я Не [Текст]: [конспект уроку на тему „Написання частки „не” з дієсловами] / К. І. Тупчій // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 61.

Хаврел, А. Уроки післябукварного періоду навчання грамоти. 1-й клас [Текст] / А. Хаврел // Початкова освіта.– 2010.– №11 (березень).– С. 2–7.

Хряпа, Т. П. Дарунки сонячних промінців [Текст]: конспект уроку з рідної мови. 2 кл. / Т. П. Хряпа // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 55–56.

Худобей, О. Іменник – частина мови [Текст]: урок з укр. мови у 3-му класі / О. Худобей // Освітянин.– 2010.– №3.– С. 8–9.

Чирва, Н. Каліграфічні хвилинки та розвиток мовлення [Текст] / Н. Чирва // Початкова школа.– 2010.– №3 (березень).– С. 75.

Юзефович, Н. П. Мандруємо з героями Країни Мовляндії [Текст]: [конспект уроку на тему „Дієслово. Написання „не” з дієсловами”] / Н. П. Юзефович // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 62–64.

Юсиченко, О. Скарбничка педагогічної майстерності [Текст]: [зразки підсумкових етапів вивчення у 3-му класі теми „Частини мови. Іменник”] / О. Юсиченко // Початкова освіта.– 2010.– №1 (січень).– С. 4–6.

Ющенко, І. В. Урок-казка з навчання грамоти [Текст]: 1 клас: тема: Звуки [з], [з’], позначення їх буквою З. Дзвінке вимовлення цих звуків у кінці слів і складів. Опрацювання тексту „Весела зима”. Скоромовка / І. В. Ющенко // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №2 (січень).– С. 7–8.

 
ЛІТЕРАТУРА ТА ЧИТАННЯ


Биканова, Н. Робота з дитячою книгою [Текст]: робота над творами Тараса Шевченка / Н. Биканова // Початкова освіта.– 2010.– №11 (березень).– С. 8–9.

Білас, І. Чотири пори року [Текст]: позакласне читання. 2-й клас / І. Білас // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С. 6–9.

Гальонко, Л. Людина серед природи [Текст]: читання. 3-й клас / Л. Гальонко // Початкова освіта.– 2010.– №4 (січень).– С. 17–19; 20–23.

Геруля, Г. Літературознавча компетенція – основа літературного розвитку школярів [Текст] / Г. Геруля // Початкова школа.– 2010.– №3 (березень).– С. 7–10.

Григорчук, А. Сучасні методи та прийоми проведення занять з позакласного читання (2–4 класи) [Текст]/А.Григорчук // Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 17–21.

Касіяненко, Ю. Поетичні твори [Текст]: види роботи на уроках читання / Ю. Касіяненко // Початкова освіта.– 2010.– №4 (січень).– С. 30–32.

Кібальчіч, Н. Стан природи і настрій людини [Текст]: читання. 4-й клас. За твором Лесі Українки „Давня весна” / Н.Кібальчіч // Початкова освіта.– 2010.– №4 (січень).– С. 27–30.

Ковтун, Т. Екскурсії в природу [Текст]: [росл. і тварин. світ лісу, луків, саду; дерева, кущі й травянисті рослини нашого лісу] / Т. Ковтун // Початкова освіта.– 2010.– №16 (квітень).– С. 5–9.– (Метод. порадник. Вип.4).

Милоголовкіна, С. Вивчення усної народної творчості на уроках читання [Текст] / С. Милоголовкіна // Початкова школа. 2010.– №3 (березень).– С. 14–18.

Мовчун, А. Дмитро Білоус [Текст]: 24 квітня 1920–13 жовтня 2005 /А. Мовчун, І. Черкай // Початкова освіта.– 2010.– №15 (квітень).– С. 14–18.

Науменко, В. Ліричні твори на уроках читання [Текст] / В.Науменко // Початкова освіта.– 2010.– №4 (січень).– С. 3–4.

Олексюк, І. Ходить, ходить зима гаєм... [Текст]: читання. 2-й клас / І. Олексюк // Початкова освіта.– 2010.– №4 (січень).– С. 9–11; 12–15; 16–17.

Орієнтовний список літератури для самостійного читання учнів [Текст] // Початкова освіта.– 2010.– №9 (березень).– С. 4–6.

Пейзажна лірика Ганни Чубач, Тараса Шевченка [Текст]: уроки // Початкова освіта.– 2010.– №4 (січень).– С. 5–8.

Самовол, Л. Народні та літературні казки. Казка „Ріпка” [Текст]: [урок] / Л. Самовол // Початкова освіта.– 2010.– №11 (березень).– С. 11–12.

Стратілат, І. Вивчення творчості Лесі Українки [Текст]: урок у 4-му класі / І. Стратілат // Початкова освіта.– 2010.– №4 (січень).– С. 24–26.

Ткачук, Г. В Країні Сонячних Зайчиків [Текст]: [робота з дитячими книжками В. Нестайка у 3 класі] / Г. Ткачук // Початкова школа.– 2010.– №3 (березень).– С. 18–21; №4.– С. 16–19.

Шеляг, Г. Наступність у розвитку читацького інтересу учнів 3–4-х класів [Текст]: методичні рекомендації для вчителів та батьків / Г. Шеляг // Початкова освіта.– 2010.– №9 (березень).– С. 2–6.

Шпак, О. Казка „Рукавичка” [Текст]: [урок] / О. Шпак // Початкова освіта.– 2010.– №11 (березень).– С. 9–10.

ПРИРОДА І ЛЮДИНА


Агейкіна, Р. Основи екології – людина та навколишнє середовище [Текст]: [авторська програма,1–4 класи] / Р.Агейкіна// Початкова школа.– 2010.– №6 (червень).– С. 39–43.

Голикова, Н. Гори. Карпатські гори. Кримські гори [Текст]: [урок] / Н. Голикова // Початкова освіта.– 2010.– №8 (лютий).– С. 25–27.

Жерносєк, О. М. Цикл уроків із курсу „Я і Україна” у 1 класі [Текст]: [теми: Сонце. Чому бувають літо, осінь, зима, весна; Якою буває вода. Що може вода?; Рослини. Розмаїття рослин; Грунт] / О. М. Жерносєк // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №2 (січень).– С. 10–14.

Кощеєва, Л. Л. Довкілля тварин. Як тварини добувають корм. Як дикі тварини захищаються. Охорона тварин [Текст]: урок природознавства в 3 класі / Л. Л. Кощеєва // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №2 (січень).– С. 15–16.

Климчук, Л. В. Весняна екскурсія до лісу. 1 клас [Текст] / Л.В. Климчук // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №12 (квітень).– С. 25–28.

Куртяк, Н. Корисні копалини Тернопільщини [Текст]: проект / Н. Куртяк // Початкова освіта.– 2010.– №8 (лютий).– С. 30–32.

Носан, О. А. Спостереження за рослинами, тваринами свого краю. [Текст]: навчальна екскурсія / О. А. Носан // Початкове навчання та виховання.–2010.– №12(квітень).– С.29–32.

Салій, Н. Тварини у природі [Текст]: цикл уроків / Н. Салій // Початкова освіта.– 2010.– №8 (лютий).– С. 12–17.

Сєдова, Н. Інтерактивні уроки природознавства [Текст] / Н. Сєдова, Г. Ярош // Початкова освіта.– 2010.– №8 (лютий).– С.3–6; 9–11; 18–20.

Тягур, Т. І. Квіти в Україні. [Текст]: [урок народознавства в 4 класі] / Т. І. Тягур // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №8 (березень).– С. 8–11; 12–14.

Шумбар, Т. Природні зони України. Мішані ліси [Текст]: [урок] / Т. Шумбар // Початкова освіта.– 2010.– №8 (лютий).– С.21–24; 24–25.


ЕТИКА; ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ; ЕКОНОМІКА;
ЛОГІКА; ОБЖ.Власюк, Ж. І. Розвивальний курс щодо формування почуття справедливості у школярів молодших класів „Чотири кроки до справедливості” [Текст]: [теми 4-х занять] / Ж.І.Власюк// Початкове навчання та виховання.– 2010.– №2 (січень).– С. 22–25.

Волкова, О. Завдання на повторення вивченого [Текст]: урок логіки у 2-му класі / О. Волкова // Освітянин.– 2010.– №3.– С. 6–7.

Голик, Л. В. Вогонь – друг чи ворог [Текст]: урок з основ здоров’я. 2 клас / Л. В. Голик // Розкажіть онуку.– 2010.– №6 (червень).– С. 103–104.

Драгомерецька, І. Ф. Майструємо космічні апарати [Текст]: трудове навчання. 4 клас / І. Ф. Драгомерецька // Розкажіть онуку.– 2010.– №3 (березень).– С. 71–72.

Здоров’я та фізична культура. Початкова школа [Текст]: [добірка уроків] // Здоров’я та фізична культура.– 2010.– №18 (червень).– (Вкладка).

Леміжанська, О. „Основи здоров’я” у 4 класі [Текст]: підсумковий урок за рік / О. Леміжанська // Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 29–30.

Стельмах, Л. Орієнтовні контрольні завдання для перевірки знань з навчального предмета „Основи здоров’я” [Текст]: ІІ семестр / Л.Стельмах // Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 30–33.

Степура, С. Воскресіння Христове [Текст]: урок християнської етики. 4-й клас / С. Степура // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С. 12–14.

Соловйова, Л. Казкотерапія у навчально-виховному процесі [Текст]: мамин портрет: тренінгове заняття із психології. 3-й клас / Л. Соловйова // Початкова освіта.– 2010.– №15 (квітень).– С. 12–13.

Сусла, Л. Товар та товарно-грошові відносини. Реклама [Текст]: економіка. 3-й клас / Л. Сусла // Початкова освіта.–2010.– №19 (травень).– С. 10–12.

Цибуля, О. Настрій і здоров’я[Текст]: основи здоров’я. 1-й клас / О. Цибуля // Початкова освіта.– 2010.– №19 (травень).– С. 5–7.
НАВЧАННЯ І МИСТЕЦТВО


Андреєнко, В. Виготовлення ляльки-мотанки [Текст]: майстер-клас / В. Андреєнко, М. Русіна // Початкова освіта.– 2010.– №6 (лютий).– С. 5–6 (Вкладка).

Беньямінова, Ж. Б. Жанри української народної пісні [Текст]: урок музики. 4-й клас / Ж. Беньямінова // Мистецтво в школі.– 2010.– №1 (січень).– С. 14–16.

Василенко, Е. В. Урок-казка „Подорож із танцем до Балету” [Текст]: [курс „Музичне мистецтво”. 2-й клас ]/ Е.В.Василенко // Мистецтво у школі.– 2010.– №2 (лютий).– С. 20–22.

Верета, З. Виготовлення вітальної листівки до Великодня [Текст]: трудове навчання. 3-й клас / З. Верета // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С.3–4.– (Вкладка).

Верета, З. Збережемо природу [Текст]: виготовлення листівки до 8 Березня. Трудове навчання. 2-й клас / З. Верета // Початкова освіта.– 2010.– №6 (лютий).– С. 1–4.– (Вкладка).

Гарна, О. Підсумкові уроки з музичного мистецтва [Текст] / О. Гарна // Початкова школа.– 2010.– №3 (березень).– С. 46–48.

Даценко, Ю. В. Великодня писанка мальована [Текст]: нестандартний урок з образотворчого мистецтва і музики / Ю.В.Даценко // Розкажіть онуку.– 2010.–№3 (березень).–С.54–58.

Засоби виразності графіки: пляма, силует, контур. Гратаж [Текст]: [курс „Образотворче мистецтво”. 4-й клас] // Мистецтво в школі.– 2010.– №2 (лютий).– С. 13–15.

Іванкова, Т. Подорож на Далекий Схід. Виготовлення оригамі [Текст]: урок мистецтва. 4-й клас / Т. Іванкова // Початкова освіта.– 2010.– №14 (квітень).– С. 6–8.– (Вкладка).

Канцеварова, І. В. Виготовлення писанок (аплікація) [Текст]: урок трудового навчання в 4 класі / І. В. Канцеварова // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №7 (березень).– С. 26–31; 22–25.

Ковальова, В. Пейзажна композиція „Свято весняної природи” [Текст]: образотворче мистецтво. 4-й клас / В. Ковальова // Початкова освіта.– 2010.– №14 (квітень).– С. 4–6.– (Вкладка).

Куріпта, В. І. Дидактичні ігри на уроках образотворчого мистецтва [Текст] / В. І. Куріпта // Розкажіть онуку.– 2010.– №3 (березень).– С. 30–44.

Кушнерьова, А. Казковий птах [Текст]: образотворче мистецтво. 1-й клас / А. Кушнерьова // Початкова освіта.– 2010.– №14 (квітень).– С. 1–2.– (Вкладка).

Лобова, О. Уроки музики очима вчителя початкових класів [Текст]: результати анкетування / О. Лобова // Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 41–45.

Мартиненко, О. Шкільний курс хореографії в системі мистецьких дисциплін початкової освіти [Текст] / О.Мартиненко// Початкова школа.– 2010.– №5.– С. 50–54.

Пономарьова, В. Маленьке диво Великодня [Текст]: година творчості / В. Пономарьова // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С. 17–19.

Попович, Н. Образотворче мистецтво і розвиток мовлення [Текст]: [робота з репродукціями картин відомих художників ] / Н.Попович // Початкова освіта.– 2010.– №21–22 (червень).– (Спецвипуск).

Рагозіна, В. Методика формування базових мистецьких компетентностей першокласників [Текст]: в інтегрованому курсі „Мистецтво” / В. Рагозіна // Початкова школа.– 2010.– №4.– С.25–28.

Рагозіна, В. Система творчих завдань на уроках мистецтва в 1-му класі [Текст] / В. Рагозіна // Мистецтво та освіта.– 2010.– №1.– С. 40–45.

Руда, Л. Р. Японія – країна Сонця, що сходить [Текст]: інтегрований курс „Мистецтво”. 4-й клас: [конспект уроку] / Л.Р.Руда, О. І. Скубко // Мистецтво в школі.– 2010.– №3 (березень).– С. 8–11.

Руденко, М. Виконання композиції „Квітуча галявина” [Текст]: образотворче мистецтво. 3-й клас / М. Руденко // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С. 5–6.– (Вкладка).

Русан, Л. Чарівні фарби [Текст]: [розробка виховного заходу мист. тематики для початкової школи] / Л. Русан // Мистецтво та освіта.– 2010.– №2.– С. 42–43.

Сібрак, О. Створення вітальної листівки [Текст]: урок з курсу „Сходинки до інформатики”. 2-й клас / О. Сібрак // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С. 14–16.

Сіра, В. В. Жанри народної пісні [Текст]: курс „Музичне мистецтво”. 4-й клас: [конспект уроку] / В. В. Сіра // Мистецтво в школі.– 2010.– №3 (березень).– С. 34–36.

Сухацька, С. Зображення весняних квітів. Малювання конвалії [Текст]: образотворче мистецтво. 1-й клас / С.Сухацька // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С. 1–2.– (Вкладка).

Телеп, О. Конструювання макетів космічних апаратів [Текст]: трудове навчання. 4-й клас / О. Телеп // Початкова освіта.– 2010.– №10 (березень).– С. 8–10.– (Вкладка).

Чирва, Н. Г. Рухома іграшка [Текст]: серія уроків з трудового навчання / Н. Г. Чирва // Розкажіть онуку.– 2010.– №6 (червень).– С. 77–80.

Чмиренко, Н. Світ казковий і правдивий [Текст]: [заняття про К. Білокур] / Н. Чмиренко // Початкова освіта.– 2010.– №16 (квітень).– С. 26–28.– (Метод. порадник. Вип.4).

Щиголєва, А. В. Чарівне очеретяне диво [Текст]: урок музики. 3-й клас / А. Щиголєва // Мистецтво в школі.– 2010.– №1 (січень).– С. 11–13.

Яковенко, К. Світ солодкого щастя [Текст]: бесіда за картиною Євгенії Гапчинської „Пустомелики” / К. Яковенко // Джміль.– 2010.– №1.– С. 16–17.
ГРА І НАВЧАННЯ


Калейдоскоп цікавих завдань, або Чим зайняти дитину на канікулах [Текст]: [примовки-скоромовки, цікавинки для допитливих, каліграфія вдома, кросворди] // Розкажіть онуку.– 2010.– №3 (березень).– С. 111–124.

Петрова, К. Ігри для розвитку уяви [Текст] / К. Петрова // Зростаємо разом.– 2010.– №4.– С. 20–23.
 

СВЯТА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Баранник, В. Мій рідний край, моя земля [Текст]: історико-народознавчий турнір ерудитів / В. Баранник // Початкова освіта.– 2010.– №16 (квітень).– С. 29–30.– (Метод. порадник. Вип.4).

Бовгиря, Л. Збережемо небо чистим, захистимо озоновий шар [Текст]: виховний захід. 3-й клас / Л. Бовгиря // Початкова освіта.– 2010.– №14 (квітень).– С. 18–20.

Комарова, В. М. Подорож сторінками улюблених казок [Текст]: сценарій / В. М. Комарова // Шкільна бібліотека.– 2010.– №5 (травень).– С. 64–65.

Купрій, В. Спортивні свята в молодшій школі [Текст] / В.Купрій // Початкова школа.– 2010.– №18 (травень).– С. 5–8.

Кшемінська, В. В. Дитинство – це гомін веселий усюди! [Текст]: [сценарій заходу до Дня захисту дітей] / В. В. Кшемінська, О. О. Нечипорук, Т. В. Вільчанська // Розкажіть онуку.– 2010.– №5.– С. 152–156.

Логозинська, І. О. Пташиний світ [Текст]: свято у 1–4 класах / І. О. Логозинська // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №8 (березень).– С. 31–34; 35–37.

Макушева, Н. А. Народні свята весняного циклу [Текст]: година спілкування в 3 класі / Н. А. Макушева // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №7 (березень).– С. 16–17.

Полуніна, С. М. Вікторина-конкурс „Скарбничка спостережливих та допитливих” [Текст] / С. М. Полуніна // Початкове навчання та виховання.–2010.–№14(травень).– С.17–19.

Смірнова, І. А. Всесвітній день авіації і космонавтики [Текст]: сценарій / І. А. Смірнова // Розкажіть онуку.– 2010.– №3 (березень).– С. 59–64.

„Тепло сердець даруємо матусям...” [Текст]: спецвипуск: [конспект інтегрованого уроку; сценарії свят до 8 Березня; родинні свята] // Початкове навчання та виховання.– 2010.– №4 (лютий).– С. 2–45.
* * *

ЗМІСТ

• Покликання початкової школи                               3
• Технології виховання молодших школярів          6
• Проектні технології в початковій школі                8
• Методика викладання в дії                                       8
 Математика та інформатика                                10
 Уроки грамоти                                                         13
 Література та читання                                           15
 Природа і людина                                                    17
 Етика; Трудове навчання; Логіка;
Економіка; ОБЖ                                                           19
 Навчання та мистецтво                                         20
 Гра і навчання                                                         24
• Свята в початковій школі                                       24