Скарбничка методиста / Офіційні документи / Розпорядження Кабінету Міністрів

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
     Про заходи з підготовки та відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 -1945 років від 28 березня 2012 року № 154-р (Урядовий кур'єр, 2012, № 71 від 19.04.2012)
    Цим розпорядженням затверджено план заходів з підготовки та відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, зокрема організацію виставок творів мистецтв, фотографій та плакатів воєнних років, документів та архівних матеріалів в музеях, мемуарної та історичної літератури в бібліотеках, проведення спектаклів, творчих зустрічей, концертних програм з виконанням пісень та хореографічних творів воєнних часів, присвячених Дню Перемоги.

    Про схвалення плану дій з упровадження в Україні ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" від 5 квітня 2012 року № 220-р
    Цим розпорядженням передбачено, зокрема, організацію та впровадження ініціативи "Публічні бібліотеки - мости до електронного урядування" з метою забезпечення вільного доступу до офіційної інформації, взаємодії громадськості та органів державної влади, проведення навчання бібліотекарів з питань користування ресурсами та технологіями електронного управління, а також інформаційної кампанії для популяризації електронного урядування у грудні 2013 року.

    Про схвалення Концепції удосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери від 19 січня 2011 року № 29-р (Офіційний вісник України, 2011, № 4 від 28.01.2011 (частина 1, 2), ст. 218)
  
  Метою реалізації Концепції є вдосконалення оплати праці працівників бюджетної сфери та створення належних умов для підвищення ефективності їх праці. Концепцію передбачається реалізувати протягом п'яти років. Реалізація Концепції дасть змогу створити умови для забезпечення реалізації конституційного права працівників бюджетної сфери на достатній життєвий рівень.


       Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року від 30 вересня 2009 року № 1228-р
    В умовах розвитку науково-технічного прогресу, зокрема інформаційних технологій, існує проблема зниження рівня читацької культури населення, а також інтересу до користування друкованою книгою як джерелом інформації, особливо в молодого покоління.
    Мета Програми полягає у створенні умов для розвитку інтелектуального потенціалу нації, зокрема шляхом підвищення читацької активності, рівня культурної компетентності громадян, запобіганні негативним наслідкам науково-технічного прогресу у сфері розвитку електронних засобів інформації в результаті виконання таких завдань: розвиток зацікавленості громадян, особливо молоді, у користуванні друкованою книгою як джерелом інформації; заохочення громадян, насамперед дітей та юнацтва, до систематичного читання; підвищення рівня читацької компетентності населення.