Видавнича діяльність / 2010 / Вивчення професійних потреб бібліотечних спеціалістів дитячих книгозбірень області

*** Вітаємо на нашому сайті! ***

   8 грудня 2009 року на базі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей відбувся обласний семінар-практикум завідуючих ЦДБ на тему: „Вплив методичної діяльності на оновлення та розвиток бібліотек, що обслуговують дітей". Важливим елементом проведення заходу стало анкетування його учасників, мета якого - виявити найдієвіші форми навчання бібліотекарів та пріоритети в оновленні їх професійної діяльності на майбутнє. Методом вивчення стало анкетування. В ньому взяли участь 17 завідуючих ЦДБ області.
   Стаж роботи яких виглядає так:
                                             до 10 років - 1 прац.
                                             до 20 років - 2 прац.
                                             від 20 до ЗО років - 12 прац.
                                            більше 40 років - 2 прац.
    Вік анкетованих:
                                            до 40 років - 4 прац.
                                            до 50 років - 7 прац.
                                            більше 50 років - 5 прац.
                                            більше 60 років - 1 прац.
    Освіта респондентів виглядає таким чином:
                                            вища спеціальна та вища - 10 прац.
                                            середня спеціальна - 7 прац.

Респондентам запропоновано відповісти на наступні запитання:

 
Запитання анкети бібліотекаря

1. Що вплинуло на вибір Вами професії бібліотекаря?
2. Чи вистачило Вам знань та навичок, набутих у бібліотечному навчальному закладі для професійної діяльності?
3. Чи задоволені Ви своєю роботою у бібліотеці?
4. Чи не виникало у Вас бажання змінити професію за час праці у бібліотеці?
5. Які знання та навички, на Ваш погляд, найбільш важливі для професіонала бібліотечної справи?
6. Які риси характеру вважаєте найбільш важливими у професійній діяльності?
7. Які з вищеназваних якостей (п.6) добре розвинені особисто у Вас? (Підкресліть)
8. Чи відчуваєте Ви потребу у поповненні професійних знань?
9. Скільки годин на тиждень Ви витрачаєте на ознайомлення з професійною літературою?
10. Вкажіть основні джерела інформування з професійних питань для Вас особисто?
11. Які форми підвищення кваліфікації, на Вашу думку, є найбільш корисною для Вас?
12. Назвіть актуальні теми, проблеми з яких Вам бракує інформації?
13. Повідомте деякі дані про себе (Вік, стаж роботи, освіта)

    Аналізуючи відповіді респондентів необхідно зазначити наступне:
    Професію бібліотекарі вибирали свідомо. Адже за власним бажанням бібліотечну професію обрало понад 50% опитаних та 30% - „за збігом обставин", решта -20% за порадою батьків та бібліотекарів. Майже 90% респондентів оцінюють позитивно знання, які дали навчальні заклади для професійної діяльності спеціалістів у бібліотечних установах для дітей нашої області.
    Більше 65% задоволені своєю професією та 34% -„скоріше так". І лише один фахівець серед опитаних - не задоволений своєю роботою у бібліотеці. Як показують відповіді - жоден з опитаних спеціалістів не збирається залишати або міняти роботу на іншу. У бібліотекарів не виникає такого бажання, не дивлячись на не завжди сприятливі умови роботи, слабкий соціальний захист та стимули працівників цієї сфери діяльності у суспільстві, тощо. Переважна більшість респондентів працюють у дитячих бібліотеках від 10 до 40 років і більше. Це є свідченням свідомого вибору, відданості обраній професії.
На запитання : „Які знання та навички на Ваш погляд, найбільш важливі для професіонала бібліотечної справи?" у відповідях опитаних переважають творча активність (1-е місце), високий рівень ерудиції (2-е місце), культура спілкування (3-є місце), тактовність (4-е місце), на наступних місцях - ініціативність, цілеспрямованість, конструктивне мислення.
    Потребу у поповненні професійних знань відчувають 90% респондентів. Переважна більшість опитаних потребують інформації в оновленні бібліотечних знань, зокрема, з таких тем як: „Бібліографічно-інформаційна робота в бібліотеці", а також „Сучасна дитяча книга в інформаційному просторі України: жанри, тематика, проблеми, тощо"- Свої знання майже 100% опитаних оновлюють на обласних семінарах-практикумах, нарадах. Такі форми навчання, вважають опитані, для них є найпродуктивнішими. За ними і/іуть такі джерела професійної інформації як: методичні поради, використання Інтернету, дайджести фахових видань, тощо.
  Проте, жоден з опитаних не відзначив важливість самоосвіти, використання професійних періодичних видань, бібліотекознавчої літератури в оновленні бібліотечних знань.
Запитання анкети „Які риси характеру, що є важливими у професійній діяльності, розвинені особисто у Вас" залишилось без відповіді. Щотижня на знайомство з новою літературою 50% опитаних витрачає від 3 до 5 годин, 42% респондентів – 2 год., решта - 1 год.
   Обласна бібліотека для дітей даному анкетуванню надає важливе значення. Адже, методичний центр намагається врахувати зауваження та наслідки вивчення у плануванні заходів для системи безперервної освіти бібліотечних фахівців області. Нові знання і навички, фахова інформація одержані бібліотечними спеціалістами під час навчання дозволять їм почувати себе комфортно у професійному інформаційному полі на майбутнє та підвищуватиме рівень їхньої професійної діяльності.

Аналізувала: А. Томків
завідувачка відділу
обласної бібліотеки для дітей