*** Вітаємо на нашому сайті! ***
ЗМІСТ

Скотний В. Тут кується краща доля

Кутняк І.
Шляхами наукового і методичного зростання

Луцик Д. Кафедра — провідний науковий та навчально-виховний підрозділ університету

Філь Г. Науковий потенціал педагогічного факультету як одна з передумов підготовки фахівця нової генерації

Дротенко В. Методологічний синтез культурологічного та українознавчого знання в освіті

Федурко М. Навчальний предмет "Українська мова" крізь призму нової лінгвістичної парадигми

Зимульдінова А.
Підготовка майбутніх учителів до впровадження педагогічних технологій у школі І ступеня

Баб'як-Білецька Л. Особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців початкової освіти

Ковальчук В. Інтенсифікація світоглядно-методологічної та професійної підготовки вчителів початкових класів: модернізаційний ракурс

Шубак Г. Організаційні форми навчально-пізнавальної діяльності на уроці у класі з малою наповнюваністю

Кравченко-Дзондза О. Організація і здійснення виховного процесу на педагогічному факультеті

Жигайло О., Шаран О. Розвиток особистості молодшого школяра в умовах модернізації навчально-виховного процесу

Даниляк Й. Роль компонентів галузі "Мистецтво" у підготовці вчителів початкових класів

Учителі — сонячні люди

Мовчун А. Найдивніше з див — Людина

Колесникова Ю. Театральна педагогіка Лариси Зоріної

Плукар Г. Учитель не урокодавець, а вихователь і наставник

Методика навчання

 Савченко О. Розуміння текстів учнями 2 класу: навчання і контроль 

Пономарьова К. Компетентнісний підхід до перевірки усних видів мовленнєвої діяльності молодших школярів

Грона Н. Використання різних видів списування для вироблення стійкої орфографічної навички у другокласників

Швець Д., Соболь В., Тютюнник Г. Конспекти занять до підручника

А.І.Мовчун, Л.І.Харсіка "Зарубіжна література" (2 клас)

Тарасенко С. Відкритий урок з математики, 2 клас

Коцюба Н. Здоров'я і харчування. Традиції харчування.
(Урок з "Основ здоров'я", 3 клас)
 
Всеукраїнський експеримент у дії

 Древаль Г. Організаційно-методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу щодо формування культури мислення молодшого школяра

Митник О. Технологія побудови уроку як цілісного творчого процесу

Гордіюк Н. Урок логіки у шкільному розкладі: екзотика чи необхідність?
 
Школа і родина

Мартиненко С. Педагогічна адаптація першокласників до навчання в школі: поради для батьків
 
Зворотний зв'язок
 
Казки, які пише Світлячок

Конкурс "Край, де я живу"