Скарбничка методиста / Конкурси / Положення про Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд»

*** Вітаємо вас на нашому сайті ***
Положення
про Всеукраїнський конкурс дитячої творчості
«Мрії про Україну: дитячий погляд»
 
На виконання Указу Президента України № 675/2015 від 03.12.2015 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України» проводиться конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд».
 
І. Загальні положення
1.1. Основним завданням конкурсу дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд» (далі – Конкурс) є утвердження в свідомості та почуттях юних громадян патріотичних цінностей, переконань і поваги до своєї країни, українського народу, його культури, звичаїв та традицій; стимулювання пізнавальної активності і самостійності у дітей та підлітків, спонукання учасників до творчості.
1.2. Мета Конкурсу – формування у майбутнього покоління високої громадянської свідомості, сприяння національно-патріотичному розвиткові особистості, ідентифікації з державою, її історією, культурою та розвитком.
1.3. Організаторами конкурсу є  Фонд Миколи Томенка «Рідна країна» (далі – Фонд) та Національна бібліотека України для дітей (далі – НБУ для дітей).
1.4. Інформація про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах  Фонду, НБУ для дітей, Міністерства культури України, на сайтах бібліотек для дітей – учасниць Конкурсу, а також у інших засобах масової інформації.
1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
 
ІІ. Умови Конкурсу
2.1. У Конкурсі беруть участь діти з усіх областей України у 2-х вікових категоріях:
            читачі-учні (вихованці) 10–12 років;
            читачі-учні (вихованці) 13–16 років.
2.2. Конкурс проводиться у трьох номінаціях:  поетичні твори, прозові твори та малюнки.
2.3. Конкурс проводиться з 01 березня по 24 серпня 2016 року у два тури:
            перший – з 01 березня по 28 червня на обласному рівні;
            другий  – з 29 червня по 24 серпня в місті Києві.
2.4. Учасники Конкурсу кожної номінації та вікової категорії готують роботу, яка має бути гарно оформленою, за змістом і жанром відповідати темі авторського бачення майбутнього України.
2.5. Робота має бути виконана на аркушах формату А4 та мати обсяг не більше двох друкованих аркушів.  
(прим. ОБД:  Друкований аркуш – одиниця об’єму матеріалу, створеного автором; він дорівнює 40 000 друкованих знаків (включаючи пробіли між словами, розділові знаки, цифри і т.ін.). Як правило, 1 друкований аркуш  – це 22–24 сторінки тексту, надрукованого через 1,5 інтервали кеглем №14.)
2.6. На конкурс приймаються тільки індивідуальні роботи.
2.7. Роботи мають надсилатися з коротким повідомленням про автора: прізвище, ім’я, вік, домашня адреса та телефон.
2.8. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають умовам, що визначені цим положенням.
 
ІІІ. Організаційний комітет і журі Конкурсу
3.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється головний організаційний комітет, склад якого затверджується наказом генерального директора НБУ для дітей.
3.2. Для проведення першого туру Конкурсу в регіонах України створюються місцеві організаційні комітети та обласні журі, склад яких затверджується наказом директора обласної бібліотеки для дітей.
3.3. Для визначення переможців у другому турі головний організаційний комітет визначає склад Головного журі, до якого входять представники організаторів Конкурсу, дитячі письменники, художники-ілюстратори, мистецтвознавці (за згодою).
3.4. За підсумками роботи обласні журі та головне журі складають протоколи, які підписуються головою, секретарем та членами журі Конкурсу.
 
ІV. Визначення та відзначення переможців Конкурсу
4.1. Обласні журі Конкурсу підбивають підсумки та визначають по три переможці першого туру у кожній номінації та віковій категорії до 28 червня 2016 року. 
4.2. Конкурсні матеріали першого туру надсилаються до головного організаційного комітету (03190, м. Київ, вул. Баумана, 60, Національна бібліотека України для дітей) з поміткою «Конкурс дитячої творчості «Мрії про Україну: дитячий погляд» не пізніше 15 липня. Дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі. Роботи, надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються.
4.3. Для переможців Конкурсу в кожній номінації та віковій категорії встановлюються перше, друге, третє місця.
4.4. Головне журі оцінює роботи в другому турі, що надійшли від обласних журі, та до 24 липня 2016 року визначає переможців.
4.5. Нагородження переможців Конкурсу дипломами та призами відбувається напередодні Дня незалежності України у Національній бібліотеці України для дітей.
 
V. Зберігання та публікація робіт, надісланих на Конкурс
5.1. Творчі роботи, надіслані на Конкурс, авторам не повертаються, а зберігаються в НБУ для дітей та можуть бути використані за згодою автора у її подальшій роботі.
5.2. Результати Конкурсу узагальнюються відповідним наказом головного журі та оприлюднюються на офіційному сайті НБУ для дітей та у фахових друкованих виданнях.
5.3. За результатами Конкурсу готується виставка творчих робіт. 

 
Склад Головного оргкомітету
конкурс дитячої творчості
«Мрії про Україну: дитячий погляд»
 
Томенко Микола Володимирович Голова оргкомітету, засновник Фонду «Рідна країна»,  доктор політичних наук, кандидат історичних наук, депутат Верховної Ради України
Гордієнко Алла Іванівна Генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей, заслужений працівник культури України
Федоренко Олександр Вікторович Голова Громадської організації «Муніципальна ліга Києва»
Політучий Сергій Якович президент групи компаній «Фактор»
Шамаріна Тетяна Василівна Заступник генерального директора з питань інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів Національної бібліотеки України для дітей
Невмержицька Наталія Мартинівна Cекретар оргкомітету, завідувач відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання Національної бібліотеки України для дітей