*** Вітаємо вас на нашому сайті ***
Солошенко, Ю. А. Про мову жартома [Текст] / Ю. А. Солошенко, Н. А. Прокопчук // Шк. бібліотека.- 2014.- № 10.- С. 68.
Про мову жартома
Кілька серйозних і жартівливих вправ

Дайте відповіді на питання.
1. Яке трискладове слово об'єднує 33 букви? (Алфавіт)
2. У якому вигуку є сто однакових букв? (Стоп)
3. Від назв яких двох букв стає жарко, гаряче? (Пече)
4. Який синонім прислівника «тепер» не змінює свого значення,  коли його прочитати справа наліво? (Зараз)
5. Який молочний продукт можна перетворити на злак, коли його прочитати справа наліво? (Сир - рис)
6. Що знаходиться всередині школи? (Літера «о»)
7. Що стоїть між підлогою і стелею? (Літера «і»)
8. Чим закінчується зима і весна? (Літерою «а»)
9. Як записати слово «робота» п'ятьма літерами? (Праця) А чотирма? (Труд)
10. Замінивши один приголосний звук на інший, перетворіть свійську тварину, що відрізняється впертістю, на птаха. (Осел - орел)
11. Який числівник наказує?(Три)
12. Пригадайте, до яких назв міст України входять деякі з названих нот - до, ре, мі, фа, ля, сі.
(Донецьк, Березань, Сміла, Фастів, Теребовля)
13. Додаючи лише одну літеру на початку чи в кінці слова, утворіть нове слово з новим значенням. (Слова: линок, буря, міх, буква, їжа, кобза)
14. Чого немає у вола, а є в корови, кози, коня? (Літера «ка»)
15. Що стоїть посеред Одеси? (Літера «є»)

Мовні загадки
1. До мене можна з річки доплисти,
Мене дівчина може заплести,
Дід як знаряддя
- на плечі нести.
«К» спереду відкинеш - полечу,
Почуєш тільки, як я задзижчу.
Що за слова? (Коса, оса)
2. Летіла птиця на морозі,
Над хатами зимовим днем,
Згубила літеру в дорозі

І стала... цифрою з нулем.
Що це'таке? (Сорока, 40)
3. Як станеш на просторі ти,
Скажи, що це за диво:
І видно край, але дійти
До нього неможливо.    (Обрій)
4. До країни знань ішов мандрівник
І зустрів цікаві складники:
Поєднались префікс і числівник

І зробились назвою ріки.   (Прип'ять)
5. У нім три літери, та ба -
Іде на ньому молотьба.

А прочитай з кінця — і вмить
Почне тобі мишей ловить. (Тік і кіт)
Д. Білоус
 

Конкурс римувальників
Скласти чотиривірш за римою.
1-а команда:            2-а команда:
...чарівниця  ...малини
...таємниці    ...пташиних
...простягла  ...дзвенять
..:принесла   ...дня
 

Граматичні сходи
Впишіть слова в клітинки сходів так, щоб у кожному наступному слові було на одну бук­ву більше, ніж у попередньому. Усі слова в пер­ших сходах мають починатися голосним звуком а, у других — приголосним п.
а у т            
а р а б          
а т а к а        
а п т е к а      
а р т и к у л    
а с т р о н о м  
а п р о б а ц і я  
а с т р о н о м і я  
а р х і т е к т у р а