Скарбничка методиста / Поради шкільному бібліотекарю / Щоденник роботи шкільної бібліотеки

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
За матеріалами статті: Жмур Л. О. Щоденник роботи шкільної бібліотеки / Л.О. Жмур // Шк. б-ка.- 2014.- №10.- С. 14-16.
 
 Однією з найактуальніших проблем, які стоять перед сучасними бібліотеками, є раціональне використання книги. Саме бібліотека спроможна одержувати, тривалий час зберігати і надавати потрібну інформацію про відповідну літературу. Вона створює умови для роботи з книгою.
Для того, щоб знати результати цієї роботи, потрібно вести статистичний облік, обов’язковий для всіх типів бібліотек, який здійснюється за єдиними вимогами, викладеними в регламентуючих документах.
 Формою первинної документації з обліку обслуговування користувачів є «Щоденник роботи шкільної бібліотеки», який зараз складається з 4-х частин:
  • облік складу читачів і відвідувань;
  • облік видачі з бібліотечного фонду книг та інших матеріалів;
  • облік масової роботи;
  • стастичний облік інформаційної та довідково-бібліотечної роботи.
 Одиницею обліку користувачів є особа, зареєстрована в читацькому формулярі. Кількість користувачів визначається із загальної кількості читацьких формулярів, підсумованих на абонементі та у читальному залі й зафіксованих у щоденнику роботи шкільної бібліотеки.
 Одиницею обліку відвідувань є прихід користувача до бібліотеки з метою отримання і повернення документів, подовження часу користування ними, читання, роботи з довідково-бібліографічним апаратом, отримання бібліографічної довідки тощо. Кожне відвідування користувачем бібліотеки фіксується у читацькому формулярі або в зошиті обліку довідок. Відвідування масових заходів зазначають окремо в розділі щоденника «Облік масової роботи». Загальний підсумок відвідувань упродовж дня фіксується у «Щоденнику роботи шкільної бібліотеки» й потім сумується за місяць, квартал, рік.
 Одиницею обліку видачі літератури є примірник. Облік видачі проводиться за кількістю виданих документів, зареєстрованих у формулярах читачів.
 Під час видачі журналів, газет й інших видань, що зберігаються в підшивках, підрахунок видачі проводять за кількістю примірників, отриманих користувачем відповідно до його запитів. Подовження терміну користування ви­даннями вважається як нова видача.
 Загальний підсумок видачі документів теж вносять до щоденника роботи; дані про видачу сумуються за місяць, квартал, рік. У щоденнику роботи облік видачі документів проводять також за видами видань та їх змістом. Якщо у бібліотеці є книги, видані мовами інших народів, додатково ведеться облік видачі в графі «У тому числі видано іншими мовами».
 Загальний облік видачі літератури з виставок, відкритого доступу, масових заходів відмічають у щоденнику роботи. Загальну кількість виданих і переглянутих документів включають до загальної видачі.
Облік кількості користувачів, відвідувань, видачі літератури та ін. здійснюють щоденно за допомогою сторінки щоденної статистики або шляхом підрахунку за читацькими формулярами. Наприкінці дня статистичні дані заносять до «Щоденника роботи шкільної бібліотеки».
 Специфіка роботи масової і шкільної бібліотеки суттєво відрізняється. Крім універсального фонду, для масової бібліотеки характерний і склад читачів. Вона розрахована на широкі кола населення. Кількість працівників значно більша, і кожен відповідає за певний напрямок роботи. Контингент шкільної бібліотеки в основному складають учителі, учні та їхні батьки, а обслуговують їх один або два бібліотекарі, які працюють із підручниками, ведуть бібліотечну статистику, проводять інформаційно-довідкову та масову роботу. Маючи певний досвід роботи у бібліотеці навчального закладу, хочемо відмітити, що всі складові ведення щоденника роботи, крім частини (заходи щодо збереження фондів підручників) однаково важливі.
 Аналіз складу читачів дає можливість побачити кількість користувачів бібліотеки за віковими категоріями, визначити процентне від­ношення учнів, які є читачами бібліотеки, від загальної кількості.
 Не менш важливою є друга частина щоденника роботи, в якій ведеться облік книговидачі. Тут ми бачимо, розподіл виданих документів за галузями знань, що користуються попитом у читачів.
 Згідно з «Положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» однією з основних функцій шкільної бібліотеки є популяризація літератури за допомогою культурно-просвітницьких заходів. Під час проведення цих заходів бібліотекарі використовують різні форми роботи, які відображаються у третій частині щоденника. В розділі облік масової роботи видно, чим саме займаються бібліотечні працівники кожного дня, яку роботу з пропаганди книги і читання проводять, які форми бібліотечної роботи використовують, задовольняючи інформаційні потреби читачів.
 Форма заповнення щоденника роботи бібліотеки, яка існує на сьогодні, дає можливість побачити повну картину роботи шкільного бібліотекаря. Людина, яка знайома з нормами часу щодо основних процесів бібліотечної роботи, зрозуміє, скільки часу витрачено на підготовку того чи іншого заходу. Крім масової роботи, потрібно приділити увагу кожному відвідувачу: молодших школярів запитати про прочитане, старшим – видати програмну літературу, педагогу знайти потрібний матеріал до уроку, а класному керівнику – підібрати літературу до виховної години. В основному в шкільних бібліотеках обслуговують читачів один-два працівники. От і потрібно бути віртуозом, майстром своєї справи, щоб всти­гати все.  Саме тому ми і пропонуємо вести облік масової роботи дуже ретельно.
 Частина «Статистичний облік інформаційної та довідково-бібліографічної роботи» містить кількісні дані про надання протягом навчального року бібліографічної інформації та довідок (зокрема адресно-бібліографічні, уточнюючі, тематичні, фактографічні, консультації біля каталогів та картотек та ін.).
 Надалі бібліографічні довідки також фіксуються в документі кожного дня та підраховуються за місяць і з початку навчального року.