Видавнича діяльність / 2012 / "Нові надходження з теорії та методики виховання" (за I півріччя 2012 р.)

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 


Інформаційний список літератури „Нові надходження з теорії та методики виховання” знайомить зі статтями із періодичних видань за І півріччя 2012 року. Матеріал розміщений у семи розділах, в межах яких література систематизована за алфавітом авторів і назв видань. Список призначений для класних керівників загальноосвітніх шкіл м. Тернополя.

Періодичність видання – раз у півріччя.

Наша адреса: м. Тернопіль
вул. Коперніка,17
тел. 25-39-41
23-25-47

Список підготувала: Шилова Л. П.
Відповідальна за випуск: Новіцька Н. С.
Комп’ютерна верстка: Наконечна М. Й.ШКОЛОЗНАВСТВО.
ПЕДАГОГІКА ШКОЛИ.

Положення про Всеукраїнський конкурс «Класний керівник року» [Текст] // Позакласний час.– 2012.– №4.– С.2–4.

Положення про класного керівника [Текст]: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України // Позакласний час.– 2012.– №7–8.– С. 48–49.

Бех, І. Д. Педагогіка успіху: виховні втрати та їх подолання [Текст] / І. Д. Бех // Позакласний час.– 2012.– №4.– С. 6–10.– (На допомогу класному керівникові).

Бусел, С. В. Глосарій «Методична скарбничка» [Текст]: [прийоми колективної та індивідуальної роботи] / С.В. Бусел // Зарубіжна література в школах України.– 2012.– №3.– С. 26–29.

Зінченко, В. Стилі педагогічного спілкування [Текст] / В. Зінченко // Шкільний світ.– 2012.– №2 (січ.)– С. 1–4.

Колтухова, И. Научные методы и школьная практика: инновационная методика Б. С. Дыхановой / И.Колтухова // Всесвітня література в сучасній школі.– 2012.– №4.– С. 57–60.

Комлєва, К. Ефективне використання часу на уроках [Текст] / К. Комлєва // Українська мова та література.– 2012.– №9 (травень).– С. 48–49.

Махно, С. Секрети спілкування [Текст]: [вчитель–учень] / С. Махно // Шкільний світ.– 2012.– №16 (квітень).– С. 3–5.

Мельник, С. В. Вчимося пізнавати себе, своїх вихованців, їх батьків [Текст] / С. В. Мельник // Позакласний час.– 2012.– №9–10 (травень).– С. 34–37.– (Практична психологія).

Мельник, С. В. Пріоритетні напрями роботи класного керівника [Текст] / С. В. Мельник // Позакласний час.– 2012.– №7–8.– С. 56–58.

Мельник, С. В. Шкільний педагог як суб’єкт виховання [Текст] / С. В. Мельник // Позакласний час.– 2012.– №7– 8.– С.53–55.– (Практична психологія).

Мельник, С. В. Що таке «година спілкування з учнями» [Текст]: пам’ятка / С. В. Мельник // Позакласний час.– 2012.– №11–12.– С. 38–41.

Особистісно орієнтована класна година [Текст]: інноваційні виховні технології // Позакласний час.– 2012.– №9–10 (травень).– С. 31–33.

Пономарьова, Г. Інклюзивна освіта: українські реалії [Текст] / Г. Пономарьова // Шкільний світ.– 2012.– 7 (лют.).– С. 3–4.

Поради молодому вчителеві [Текст] // Мистецтво в школі.– 2012.– №4.– С. 27.

Пронова, О. В. Стіннівка як метод позакласної роботи в сучасній школі [Текст] / О. В. Пронова // Виховна робота в школі.– 2012.– №3.– С. 17–30.

Психолог Надія Біневська: «Щастя – це коли тебе розуміють» [Текст]: [як спілкуватися з дітьми, чого не варто допускати у вихованні]: [розмова з психологом та психотерапевтом Надією Біневською] / спілкувалася Зоряна Грабар // Для мами і тата.– 2012.– №4.– С. 3.
Рекомендації щодо проведення батьківських зборів [Текст] // Позакласний час.– 2012.– №4.– С. 30–32.

Садовенко, С. Імідж музичного керівника та вчителя музичного мистецтва [Текст] / С. Садовенко // Музичний керівник.– 2012.– №2.– С. 4–6.

Скопенко, О. І. Посередник між суспільством і дитиною [Текст]: до майстерні професійного самовдосконалення запрошується класний керівник / О.І.Скопенко // Позакласний час.– 2012.– №1–2.– С. 7–18.

Солова, В. М. Технологія організації та проведення класних годин [Текст] / В. М. Солова // Позакласний час.– 2012.– №11–12.– С. 32–33.

Солова, В. М. Формування ціннісних орієнтирів школяра [Текст] / В. М. Солова // Позакласний час.– 2012.– №11–12.– С. 34–37.– (На допомогу класному керівникові).

[Цікаве для вчителя-предметника] [Текст] // Шкільна бібліотека.– 2012.– №5.– С. 149–156.

Шелестова, Л. Не лише навчати, а й розвивати: [Текст]: методика «Розвивальне навчання» / Л. Шелестова // Початкова освіта.– 2012.– №11 (березень).– С. 6–9.

Ярко, Н. Любительські об’єднання [Текст] // Позакласний час.– 2012.– №9–10 (травень).– С. 116–117.

НАПРЯМКИ ВИХОВАННЯ

Беха, І. Д. Самореалізація як духовно-практичний символ особистості [Текст] / Д. І. Беха // Позакласний час.– 2012.– №7–8.– С. 50–52.

Волин, О. В. Національне виховання – невід’ємна складова гармонійного розвитку особистості [Текст] / О.В.Волин // Виховна робота в школі.– 2012.– №4.– С. 2–4.

Горянська, М. Авторитарне виховання: добрі наміри чи виправданий самообман [Текст]: / М. Горянська // Для мами і тата.– 2012.– №3.– С. 6.

Інноваційні підходи до системи виховання [Текст] // Позакласний час.– 2012.– №4.– С. 27–29.

Калошин, В. Ф. Посмішка в школі [Текст] / В.Ф.Калошин // Виховна робота в школі.– 2012.– №6 (червень).– С. 2–8.– (Психологія виховання).

Калошин, В. Ф. Розмови про важливе [Текст]: [матеріали для бесід з учнями з проблем формування позитивного мислення; впевненості в собі] / В. Ф. Калошин // Виховна робота в школі.– 2012.– №5.– С. 2–20.

Левченко, Г. Виховати Людину [Текст] / Г. Левченко// Шкільний світ.– 2012.– №14 (квітень).– С. 3–5.– (Погляд на проблему).

Ми однакові і різні. Виховання гендерної культури [Текст]: [сценарій, тренінги] // Шкільний світ.– 2012.– №17 (травень).– (Спецвипуск).

Нікуліна, Т. Взаєморозуміння [Текст]: [проект] / Т.Нікуліна // Шкільний світ.– 2012.– №19 (травень).– С. 9–12.

Пащенко, О. Модуль «Я і природа» [Текст]: формування екологічного світогляду підлітків / О.Пащенко// Шкільний світ.– 2012.– №13 (квітень).– (Спецвипуск).

Плетньова, Н. У пошуках власного «Я» [Текст]: [тренінг] / Н. Плетньова // Шкільний світ.– 2012.– №18 (травень).– С. 12–13.

Психологія успіху, або як навчитися емоційної саморегуляції [Текст] // Мистецтво в школі.– 2012.– №1 (січень).– С. 6–12.

Редченко, О. Л. Стосунки рівноваги й поваги [Текст]: година гендерного виховання / О. Л. Редченко // Позакласний час.– 2012.– №1–2.– С. 39–40.

Редька, Л. П. Формування засад здорового способу життя та навичок культури поведінки [Текст] / Л. П.Редька// Виховна робота в школі.– 2012.– №6 (червень).– С. 9–16.

Рига, В. Культура міжособистісних взаємин (10–11 клас) [Текст]: програма спецкурсу / В. Рига // Шкільний світ.– 2012.– №1 (січень).– (Спецвипуск).

Савенко, О. Толерантність урятує світ [Текст]: загальношкільна акція / О. Савенко // Шкільний світ.– 2012.– №20 (травень).– С. 8–9.

Солова, В. М. Удосконалюємо дитяче «Я» [Текст]: бесіди з учнями / В. М. Солова // Позакласний час.– 2012.– №7–8.– С. 59–82.–(Практичні матеріали до виховних справ).

Ставецький, В. Виховуємо по-сучасному, виховуємо по-українськи [Текст] / В. Ставецький // Шкільний світ.– 2012.– №18 (травень).– С. 6–9.

Ткаченко, В. Духовні сили людини [Текст]: народознавчий напрямок у виховній роботі / В. Ткаченко // Шкільний світ.– 2012.– №20 (травень).– С. 5–7.

Фоміна, Л. Виховні заходи, спрямовані на розвиток «Я – концепції» [Текст]: розробка виховних заходів у 9-х класах / Л. Фоміна // Українська мова та література.– 2012.– №9 (травень).– С. 35–45.
Хмель, О. Стань творцем свого життя [Текст]: програма гуртка / О. Хмель // Позакласний час.– 2012.– №5–6.– С. 81–96.

Цубенко, Л. А. Народна педагогіка – важлива складова частина національного виховання [Текст]: з досвіду роботи педагогічного колективу / Л. А. Цубенко // Виховна робота в школі.– 2012.– №4.– С. 5–7.

Шаннані, Н. В. Використання інтерактивних технологій у виховній діяльності [Текст] / Н. В. Шаннані // Виховна робота в школі.– 2012.– №1.– С. 36–39.

Ярка, Н. Ефективні форми виховання та організації дозвілля молоді [Текст] / Н. Ярка // Позакласний час.– 2012.– №1–2.– С. 109–110.

ГРОМАДСЬКЕ ВИХОВАННЯ

Громовенко, Н. О. Я – громадянин [Текст]: колективний проект / Н. О. Громовенко // Позакласний час.– 2012.– №5–6.– С. 50–54.

Барильнік, А. І. Громадянське виховання в умовах українського державотворення [Текст]: з досвіду роботи політико–правового клубу «Феміда» / А. І. Барильнік // Виховна робота в школі.– 2012.– №5 (травень).– С. 25–29.

Гудкова, І. Я – патріот [Текст]: програма громадсько–патріотичного виховання школярів / І. Гудкова // Шкільний світ.– 2012.– №4 (січень).– С. 4–6.

Кучеренко, О. І. Громадянське виховання учнів в умовах інноваційної школи [Текст] / О. І. Кучеренко // Виховна робота в школі.– 2012.– №1.– С. 41–43.

Махно, О. П. До джерел громадськості [Текст]: [громадянське виховання в школі] / О. П. Махно // Виховна робота в школі.– 2012.– №2 (лютий).– С. 2–14, 15–26.

Цісар, І. С. Розвиток особистості школяра в громадській організації / І. С. Цісар // Позакласний час.– 2012.– № 7–8.– С. 17–28.

ПРАВОВЕ ТА МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ

Арчибасова, Т. Ю. Інноваційні підходи до формування духовності дітей і підлітків [Текст] / Т.Ю.Арчибасова // Виховна робота в школі.– 2012.– №5 (травень).– С. 21–24.

Бех, І. Д. Почуття гідності в духовному розвитку особистості [Текст] / І. Д. Бех // Позакласний час.– 2012.– №9–10 (травень).– С. 26–30.

Геник, М. Формування морально-етичних понять у позаурочній роботі [Текст] / М. Геник // Початкова школа.– 2012.– №1.– С. 49–51.

Матеріали до занять [Текст]: заняття з прав дитини // Позакласний час.– 2012.– №3.– С. 5–26.

Миколюк, О. Діти самостійно вирішують конфлікти [Текст]: про практику відмовного правосуддя в школах / О.Миколюк // День.– 2012.–19 квітня.– С. 8.

Подобєд, М. Б. Основні методи та моделі правового навчання [Текст] / М. Б. Подобєд // Виховна робота в школі.– 2012.– №3.– С. 31–32.

Руденко, Т. Моральний вимір суспільства [Текст] / Т.Руденко // Шкільний світ.– 2012.– №18 (травень).– С. 3–4.– (Година спілкування).– (Етика.– №5).

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Бондаренко, Г. Риторичні рекомендації педагогам щодо підготовки та ведення музичного заходу [Текст] / Г.Бондаренко // Музичний керівник.– 2012.– №2.– С.7–10.

Іванова, О. Образотворче мистецтво [Текст]: виховний вплив на особистість / О. Іванова // Початкова освіта.– 2012.– №3 (січень).– С. 2–7.

Поплавська–Мельниченко, Ю. Музика та гармонійна особистість [Текст] / Ю. Поплавська–Мельниченко // Початкова освіта.– 2012.– №1–2 (січень).– С. 7–8.

СІМ’Я. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Жильцова, О. О. Проблеми виховання [Текст]: ділова гра для батьків / О. О. Жильцова // Виховна робота в школі.– 2012.– №6 (червень).– С. 19–21.– (Батьківський всеобуч).

Запорожець, О. О. Формування бережливого ставлення до навчальної книги: просвітницька робота серед батьків [Текст] / О. О. Запорожець // Шкільний бібліотекар.– 2012.– №3.– С. 9–13.

Корнієнко, С. Сім’я і школа – одна родина [Текст]: збори–практикум з елементами дискусії / С. Корнієнко // Початкова школа.– 2012.– №1.– С. 52–53; №2.– С. 55–57.

Максимович, С. Сімейне виховання [Текст]:народно-педагогічні традиції / О. Максимович // Початкова освіта.– 2012.– №1–2 (січень).– С. 3–6.

Мельник, С. В. Поради батькам [Текст] / С.В.Мельник // Позакласний час.– 2012.– №11–12 (червень).– С. 42–44.

Онуфрієнко, Л. О. Як сім’я впливає на становлення особистості дитини [Текст] / Л. О. Онуфрієнко // Обдарована дитина.– 2012.– №4.– С. 52–55.– (Бат. куточок).
Потапова, Т. В. Кишенькові гроші [Текст]: година спілкування / Т. В. Потапова // Позакласний час.– 2012.– №1–2.– С. 35–38.

Рожкова, С. Б. Сім’я та здоров’я [Текст] / С.Б.Рожкова// Виховна робота в школі.– 2012.– №6 (червень).– С. 17– 19.– (Батьківський всеобуч).

ОБДАРОВАНІ ДІТИ

Боришполь, С. В. Рекомендації вчителям щодо виявлення обдарованих учнів [Текст] / С. В. Боришполь// Початкове навчання та виховання.– 2012.– №13 (травень).– С. 2–5.

Від творчого вчителя – до творчого учня [Текст]: метод. рекомендації щодо організації роботи з обдарованими дітьми школи І ступеня: [Укр. мова; Читання; Математика; Я і Україна] / уклад. Л. Чернишева // Початкова освіта.– 2012.– №24 (червень).– С. 5–25.– (Метод. порадник.– Вип. 6).

[Добірка статей про розвиток творчого потенціалу дітей–учнів] [Текст] // Обдарована дитина.– 2012.– №5.– С.9–14; 15–18; 18–23.

Калінінська, О. Робота з обдарованими дітьми [Текст]/ О. Калінінська // Початкова освіта.– 2012.– №24 (червень).– С. 3–5.– (Метод. порадник.– Вип. 6).

Миронюк, С. Обдарованість як феномен особистості [Текст] / С. Миронюк // Шкільний світ.– 2012.– №6 (лютий).– С. 3–7.

Рябченко, В. В. Відкриття обдарованості власної дитини [Текст] / В. В. Рябченко // Обдарована дитина.– 2012.– №5.– С. 46–48.

Чачанідзе, Н. Г. Знайомтесь – школа творчості! [Текст]: с–ма роботи з обдарованими учнями пед. колективу ЗОШ №8 м. Краматорська / Н. Г. Чачанідзе, І.О. Григор’єва// Обдарована дитина.– 2012.– №5.– С. 3–9.