*** Вітаємо на нашому сайті! ***
ЗМІСТ

Світ Античності

Частина II

Гузь О. О. Матеріали до вивчення поем Гомера "Іліада" та "Одіссея"

Хроменко І. А. Два уроки з вивчення лірики давньогрецьких поетів Тіртея, Архілоха, Анакреонта, Сапфо 

Шкаруба Л. М. Возвращаясь к напечатанному: Прометей прикованный и не освобожденный от штампов

Хроменко І. А. Корифеї давньогрецької трагедії: Есхіл і Софокл 

Тихоненко С. О. Роль структури трагедії Софокла "Цар Едіп" у розумінні головної ідеї твору 

Гузь О. О.
Література Давнього Риму. Два уроки з вивчення поеми Вергілія "Енеїда"