*** Вітаємо на нашому сайті! ***
ЗМІСТ

Матеріали Всеукраїнської науково-практпчної конференції "Театр корифеїв і українська араматургія кіния XIX— початку XXI ст."

Медвідь Н. Науково-практична конференція у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка 

Новиков А. Феномен театру корифеїв у контексті світової культури 

Козлов А. Психотипи віків у драмі І. Карпенка-Карого "Розумний і дурень" 

Ковпік С. Перший рімейк Михайла Старицького 

Мороз Л.
Ідейні акценти драматургії Олени Пчілки 

Філатова Л.
"Наталка Полтавка" І. Котляревського: музично-просвітницький аспект впливу театрального мистецтва на формування національної свідомості народу 

Бикова Т. Світ Гуцульщини в драматургії Гната Хоткевича 

Буднік А., Хижняк І. Методика використання мультимедійних засобів навчання під час вивчення кінодраматургії у старшій школі 

Негодяєва С. Становлення національного театру: мистецька рефлексія Марка Кропивницького 

Гаджилова Г. Українська драматургія 60—70-х років XIX століття: концепт "Не судилось" 

Зелененька І. Образ-символ землі як психоісторичний код (на матеріалі творів Івана Карпенка-Карого й Тараса Мельничука)

Грабівська Г. Іван Франко про український театр (на матеріалі польського часопису "Kurjer Lwowski") 

Троша Н. Олександр Довженко — драматург. 

Сапсаєнко Л. Фольклорні традиції в історичній драматургії Бориса Грінченка 

Шевцова Л. Проблема руйнації родини у драмі Василя Мови (Лиманського) "Старе гніздо й молоді птахи" 

Кірєєва О. Жарт як жанровий різновид традиційної комедії початку XX століття (на матеріалі п'єси Є. Кротевича "Сентиментальний чорт")

Ліпінська О.
Риси постмодернізму у драматургії Валерія Шевчука 

Маковій М. Драматургія І. Карпенка-Карого з погляду рецептивних інтересів молоді 

Міщенко О. Роль заголовків у процесі вивчення драматичних творів 

Шкурдода Л.
Еміграція як шлях героя до себе у драматургії Лесі Українки