*** Вітаємо на нашому сайті! ***
ЗМІСТ

Дистанційний навчальним тренінг: "Сучасні піаходп до організації УРОКУ світової літератури"

Вісім ознак сучасного уроку світової літератури Заняття №1 

Використання технології розвитку критичного мислення на уроках світової літератури. Заняття №2 

Піраміда Блума. Розвиток навичок мислення високого рівня. Проектна технологія. Заняття №3 

Особистісно орієнтоване навчання. Як побудувати урок літератури за технологією Іntеl®"Навчання для майбутнього". Заняття №4 

Організація індивідуального навчання школярів на уроках літератури. Як пристосувати учительські методики до індивідуально-психічних особливостей школярів. Заняття №5

Особливості використання технології проблемного навчання на уроках літератури. Заняття №6 

Застосування ігрових педагогічних технологій неї уроках літератури. Заняття №7 

Використання методів інтерактивного навчання на уроках світової літератури. Заняття №8

Інформаційно-комунікаційні технології на уроках світової літератури. Заняття №9

Ідейно-художній аналіз твору та його інтерпретація. Заняття №10