Скарбничка методиста / Офіційні документи / Міністерство Надзвичайних Ситуацій України

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
    Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників від 25 січня 2012 року № 67. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (Офіційний вісник України, 2012, № 19, ст. 716)
    Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці", підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 402 затверджено Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності і видів діяльності.
    Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників встановлюють вимоги щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці шляхом належного облаштування робочих місць і виробничих, санітарно-побутових та інших приміщень на підприємстві, в установі, організації, безпечного використання працівниками засобів праці, забезпечення навчання працівників і залучення їх до вирішення питань охорони праці, регулювання взаємовідносин з охорони праці між підприємствами у випадку залучення до виконання робіт працівників інших підприємств.