*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

Н. Голуб.
Навчання риторики учнів старших класів (матеріали для вчителя)

О. Шуневич. Використання фреймових структур у процесі формування загальнонавчальних умінь учнів на уроках української мови й літератури

С. Цінько. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів (5 клас) 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

А. Усатий.
Закономірності процесу сприймання літературних творів старшокласниками 

Л. Назаренко. Методичні засади використання інформаційних технологій у навчанні літератури: теоретичний і практичний аспекти 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Т. Колеснікова. Вивчення сполучника на уроках української мови в 7 класі

УКРАЇНСЬКА МОВА У ШКОЛАХ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН

Н. Палій. Порівняльний аналіз фонетичних систем української та румунської мов 

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

О. Красовська. Формування стилістичної компетентності студентів-філологів засобами епістолярію (на матеріалі листування Лесі Українки)

Л. Базиль. Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик 

Л. Береза. Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови 

Т. Беценко. Структура і зміст спецкурсу «Фоніка» в системі професійної підготовки студентів-філологів

НАУКА - ШКОЛІ

С. Мартиненко, Г. Бондаренко. Вітчизняне соціально-побутове красномовство як національний кодекс словесної добропристойності

Т. Видайчук. Витоки формування правописної компетенції та українського правопису

ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ

С. Пультер. Одухотворений художнім словом (творчі набутки методиста A.M. Лісовського)

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

А. Лісовський. У відповідь на виклики часу

КОНФЕРЕНЦІЇ

Всеукраїнська науково-практична конференція «Треті Бугайківські читання».