*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

Мій урок

Наталія Стеценко. Складне речення. 5-й клас 

Оксана Матієнко. Види простого речення. 8-й клас 

Лідія Павленко.
Синтаксис. Пунктуація. Однокладні й неповні речення. 8-й клас 

Лариса Дись.
Односкладні речення як виражальний засіб у художніх творах. 8-й клас

Світлана Гуменюк.
Безсполучникове складне речення. Смислові зв'язки та інтонації в ньому. 9- й клас 

Тетяна Марисняк. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні. 9-й клас 

Інна Бабченко. Складносурядне речення. 9-й клас 

Галина Шевченко.
Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому. 9-й клас

Марія Голомб-Масловська. Складнопідрядні ре¬чення з підрядними означальними. 9-й клас 

Лариса Гордієнко. Складнопідрядне речення з кількома підрядними. 9-й клас 

Людмила Панкратова. Розподільні диктанти на тему «Складне речення». 9-й клас 

Лариса Холодова. Складнопідрядне речення, його будова, інтонація та засоби зв'язку в ньому. 11-й клас

Ірина Таровита. Пунктограми в складному реченні. 11-й клас 

Ірина Кочмар. Особливості структури та семантики складних речень. 11 -й клас 

Любов Музичук. Складне речення. Пунктограми в складному реченні. Стилістичні засоби синтаксису. 

Презентації

Максим Урбан. Сміх і гріх: українська кінокомедія XX століття. Конспект з історії кіно