Скарбничка методиста / Поради шкільному бібліотекарю / Консультації фахівця / Чи може бути встановлена завідувачу бібліотеки загальноосвітньої школи надбавка за інтенсивність та складність в роботі?

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
Чи може бути встановлена завідувачу бібліотеки загальноосвітньої школи надбавка за інтенсивність та складність в роботі? Чи має він право виконувати педагогічну роботу за сумісництвом?
Журнал для керівника бюджетної сфери. — 2009. - №3. — С. 49-50.

Які працівники бібліотек повинні проходити атестацію?
Журнал для керівника бюджетної сфери. - 2009. — № 3. — С. 53-54.
Чи має право на надбавку за вислугу років вчитель, який працює за сумісництвом бібліотекарем на 0,5 ставки?
Товстенько, А. Об условиях работы по совместительству: письмо Министерства труда и социальной политики Украины от 30.01:2009 г. № 77/13/84-09$ А. Товстенкс//Баланс. Бюджет. — 2009: — №' 17 (28апр:). — С. 23.

Якими нормативними документами визначається штатна чисельність працівників шкільних, бібліотек? Які доплати встановлюються бібліотекарю за ведення фонду підручників? Який посадовий оклад завідувача шкільно/бібліотеки, завідувача бібліотеки УТОС з 1 січня 2009 р. ?
Музиченко, В. Про чисельність й оплату праці працівників шкільних бібліотек/В. Музиченко//Праця і зарплата. — 2009. — № 9 (4 берез:). — С. 15.

Яка відпустка передбачена для осіб, що працюють неповний робочий день? Скрипкіна, К. Тривалість відпустки при становленні неповного робочого часу/К. Скрипкіна//Податки та бухгалтерський облік. — 2009. — № 42 (трав.). — С. 42-43

Кому можна здійснювати доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників?
Товстенко, А. Относительно установления доплаты/А. Товстенко//Баланс. Бюджет. — 2009. — № 9 (З марта). — С. 17.

Які правила ведення первинних документів та які терміни їх зберігання?
Кабальська, О. Документ без печатки — документ чи ні?/О. Кабальська//Податки та бухгалтерсь¬кий облік. — 2009. — № 19 (берез.). — С. 34-36.
Ковенко, М. Бланки суворого обліку: оновлено перелік/М. Ковенко//Податки та бухгалтерський облік. — 2009. — № 19 (берез.). — С. 43-47.
Ковенко, М. Первинна документація: що необхід¬но про неї знати/М. Ковенко//Податки та бухгалтерський облік. — 2009. — № 19 (берез.). — С. 5-10.
Ковенко, М. Строки зберігання документів, поря¬док їх здавання в архів та знищення/М. Ковенко//По-датки та бухгалтерський облік. — 2009. — № 19 (берез.). — С. 10-18.
Солошенко, Л. Якщо пропала первинка/Л. Соло-шенко//Податки та бухгалтерський облік. — 2009. — № 19 (берез.). — С. 36-41.
Уварова, О. Право підпису первинного документа/О. Уварова//Податки та бухгалтерський облік. — 2009. — № 19 (берез.). — С. 41-43.
Яка кількість охоронців повинна бути в установі?

Чи можливо у посадову інструкцію вносити обов’язки, не передбачені кваліфікаційними вимогами?
Цыганенко, В. Можно ли в должностную инструкцию вносить обязанности, не упомянутые в квалификационных характеристиках/В.Цыганенко//Все о бухгалтерском учете. – 2009. - № 48 (25 мая.) – С. 45-46