*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо оренди державного майна, віднесеного до сфери управління Міністерства культури України від 14 листопада 2011 року № 1028/016-11
    Методичні рекомендації щодо оренди державного майна, віднесеного до сфери управління Міністерства культури України, розроблені відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про управління об'єктами державної власності», Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 року № 786 (із змінами і доповненнями), Методики оцінки об'єктів оренди, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 року № 629, та з урахуванням інших нормативно-правових актів України з питань оренди майна.
    Ці Методичні рекомендації містять аналітично-правову інформацію із застосування законодавства щодо оренди державного майна, віднесеного до сфери управління Мінкультури України.

Про затвердження Порядку надання Мінкультури України дозволу (погодження) щодо передачі в оренду державного майна (крім цілісних майнових комплексів підприємств) від 14 листопада 2011 року № 1027/0/16-11

   З метою ефективного використання та збереження державного майна, віднесеного до сфери управління Міністерства культури України, та єдиного системного підходу до порядку підготовки та розгляду матеріалів щодо передачі в оренду державного майна, що знаходиться в управлінні закладів культури, затверджено Порядок надання Міністерством культури України дозволу (погодження) на передачу в оренду державного майна (крім цілісних майнових комплексів підприємств).
    Цей Порядок визначає механізм надання Мінкультури України дозволу (погодження) на передачу державного майна, віднесеного до його сфери управління, в оренду фізичним і юридичним особам України.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Щодо умов оплати праці педагогічних працівників від 28 жовтня 2011 року № 10/2-799
    Щодо штатних розписів загальноосвітніх навчальних закладів із вечірніми класами. На сьогодні введення до штатного розпису посади завідувача бібліотеки здійснюється за наявності 14 і більше класів (загальної кількості: денних, вечірніх). З 2012 року кількість класів буде зменшено до 11.

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека» від 25 січня 2012 року № 61/58. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за № 209/20522
     На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 року № 1228—р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми підтримки та розвитку читання на період до 2015 року» та з метою формування інформаційної, бібліотечно-бібліографічної, читацької культури учнів затверджено Положення про Всеукраїнський конкурс «Шкільна бібліотека», який проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти спільно з Міністерством культури України, Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України.
     Конкурс проводиться з метою залучення дітей до читання, підтримки і вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, піднесення ролі бібліотекаря в суспільстві та підвищення престижу бібліотечної професії.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Про здійснення моніторингу державних закупівель від 19 жовтня 2011 року № 155. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2011 року за № 1377/20115 (Офіційний вісник України, 2011, № 95, ст. 3474)
    Цей Порядок визначає процедуру здійснення Міністерством економічного розвитку і торгівлі України моніторингу державних закупівель.
    Метою здійснення моніторингу державних закупівель є забезпечення додержання замовниками законодавства у сфері державних закупівель та ефективного і раціонального використання державних коштів, максимальної їх економії при здійсненні державних закупівель.

Щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель від 24 жовтня 2011 року №3303-25/13212-08
    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло звернення <...> щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та повідомляє.
    До 30.07.2010 року діяло Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2008 року № 921 (зі змінами), відповідно до якої на Мінекономіки були покладені функції уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.
  Необхідно зазначити, що основні функції Мінекономіки як спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти було визначено в пункті 10 Положення. Однією з таких функцій Мінекономіки було погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника (підпункт 4 пункту 10 Положення).
    Лист-погодження Міністерством видавався на підставі документів, наданих замовником, в порядку, який передбачався наказом Мінекономіки від 30.01.2009 року № 64 «Про затвердження Порядку погодження застосування процедури торгів з обмеженою участю та процедури закупівлі в одного учасника».
     Пунктом 82 Положення було передбачено, що закупівля в одного учасника - це процедура, відповідно
до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення з ним переговорів.
Таким чином, лист-погодження давав право замовнику застосувати процедуру закупівлі, тобто розпочати переговори з учасником та укласти з ним договір про закупівлю.
Тому Мінекономіки було надано роз'яснення від 06.02.2009 року № 3303~27/48, відповідно до якого при застосуванні процедури закупівлі в одного учасника початком процедури є дата отримання відповідного погодження уповноваженим органом, що повністю відповідає нормам Положення та нормативно- правовим актам, розробленим на його виконання.
    На даний час правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти встановлює Закон України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами).
Звертаємо увагу, що цим Законом передбачений певний порядок публікації документів щодо проведення процедур закупівель, який був відсутній у Положенні, зокрема процедури закупівлі в одного учасника.
    При цьому статтею 39 Закону встановлена імперативна норма щодо необхідності замовника забезпечити публікацію в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб~порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.
    Відповідно до частини третьої статті 10 Закону процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої цієї статті.
    Отже, початком процедури закупівлі є дата публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.
    Водночас замовник безоплатно оприлюднює на веб~порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому цим Законом, інформацію про закупівлю, а саме для процедури закупівлі в одного учасника оголошення про проведення процедури закупівлі (інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника) та обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника - одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі.
     Таким чином, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника є оголошенням про проведення цієї закупівлі.
     Аналізуючи вищевикладене, публікація у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщення на веб~порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника (оголошення) та обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, що подається одночасно з оголошенням про проведення процедури закупівлі, вважається початком проведення процедури      Тому із зазначеного питання Мінекономіки було надано роз'яснення, яке відповідає чинному законодавству у сфері закупівель.
     Крім того, зазначаємо, що роз'яснення Мінекономіки, які надані у період дії Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2008 року № 274, та Положення, у тому числі роз'яснення від 06.02.2009 року № 3303- 27/48, не скасовувалися, оскільки скасуванню підлягають лише нормативно-правові акти, а роз'яснення Мінекономіки не містять норм права та є листами інформативного та рекомендованого характеру.
     Натомість Мінекономіки листом від 26.08.2010 року № 3303-25/8294-07 повідомило, що такі роз'яснення не можуть застосовуватися відповідно до Закону, оскільки вони надавалися згідно з нормативно-правовими актами, що втратили чинність та суперечать вимогам, що встановленні Законом.
Щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель від 17 листопада 2011 року №3302-25/14028-08
    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на численні звернення суб'єктів сфери державних закупівель щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель», у межах компетенції повідомляє.
    Закон України «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами) встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти. І надає роз'яснення з найбільш актуальних та поширених питань: щодо планування закупівель та проведення процедур закупівель на наступний рік; щодо продовження строків дії договорів та зміни ціни за одиницю товару; щодо здійснення закупівель, визначених частиною 4 статті 2 Закону; щодо отримання бюджетної підтримки.

Зміни до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель» від 19 жовтня 2011 року № 155. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2011 року за № 1378/20116 (Офіційний вісник України, 2011, № 95, ст. 3474)

Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 від 27 грудня 2011 року № 428. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2012 року за № 128/20441 (Офіційний вісник України, 2012, № 11, ст. 434)

    Відповідно до пункту 4 розділу II «Прикінцеві положення» Закону України від 08.07.2011 № 3681—VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель» до пункту 1 наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 624/17919, внесено зміни.
   Також внесено зміни до форм документів у сфері державних закупівель та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених наказом Міністерства економіки України від 26.07.2010 № 922 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.08.2010 за № 624/17919, виклавши їх у новій редакції. Це форма оголошення про проведення відкритих торгів та інструкція щодо заповнення цієї форми; форма обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника та інструкція щодо заповнення цієї форми; форма повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника та інструкція щодо заповнення цієї форми; форма інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника та інструкція щодо заповнення цієї форми; форма повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника та інструкція щодо заповнення цієї форми; форма звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника та інструкція щодо заповнення цієї форми.
    Цей наказ набуває чинності з дня офіційного опублікування.
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Деякі питання практичного застосування Закону України «Про захист персональних даних» від 21 грудня 2011 року

     Міністерство юстиції України надало роз'яснення щодо практичного застосування Закону України «Про захист персональних даних» і наводить роз'яснення з найбільш актуальних та поширених питань: мета закону, що таке «персональні дані», що таке «база персональних даних», що не є базою персональних даних, хто є володарем та розпорядником бази персональних даних, порядок реєстрації бази персональних даних, оформлення заяви про реєстрацію бази персональних даних, згода суб'єкта на обробку персональних даних та вимоги до її оформлення, порядок та підстави повідомлення суб'єкта персональних даних про його права, обробка персональних даних, обробка персональних даних фізичними особами (підприємцями та самозайнятими особами), контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних, відповідальність за порушення законодавства про захист персональних даних.
 
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ

Про відзначення у 2012 році Міжнародного року кооперативів в Україні від 30 листопада 2011 року
Збори Ради Укоопспілки відзначають, що Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) резолюцією від 11.02.2010 № 64/136 під назвою «Кооперативи в процесі соціального розвитку» проголосила 2012 рік Міжнародним роком кооперативів і рекомендувала всім державам - членам ООН та іншим відповідним зацікавленим сторонам використати проведення Року для підтримки розвитку кооперативів і підвищення обізнаності про їхній внесок у соціально-економічний розвиток.
Підготувала Лариса Короткіх,
завідувачка сектору
Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Н. К. Крупської