Скарбничка методиста / Офіційні документи / Закони України / "Про внесення змін до деяких законів Укр. з питань приватиз. щодо реалізації положень Держ. програми приватиз. на 2012-2014 рр. від 13 січня 2012 р."

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
    Верховна Рада України постановила внести зміни до деяких законів України, зокрема, у Закон України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №17, ст. 122 із наступними змінами): у статті 5: «Приватизації не підлягають об'єкти, діяльність яких забезпечує соціальний розвиток, збереження та підвищення культурного, наукового потенціалу, духовних цінностей: Національний архівний фонд, архіви (архівні установи), документи з них, архівні підрозділи, архівні відділи та бібліотеки, об'єкти культури, мистецтва, у тому числі виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої культурної цінності, що занесені чи підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання, а також об'єкти архітектури, меморіальні комплекси, заповідники, парки загальнонаціонального значення; документи Державного бібліотечного фонду України; заклади культури, що забезпечують державні соціальні нормативи у сфері обслуговування населення закладами культури».