*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 

   Бібліотеки, як головні хранителі інформаційних ресурсів широкомасштабно впроваджують Інтернет – послуги, новітні комп’ютерні технології, створюють власні інформаційні ресурси.
     Дитячі бібліотеки все активніше оволодівають Інтернет – простором не тільки надаючи користувачам доступ до ресурсів глобальної мережі, але й вносячи свій вклад у спільний ресурс, шляхом створення веб-сайтів, електронних бібліотек, блогів, Інтернет – центрів, тощо.
   Зміни, що відбуваються в інформаційному середовищі, вимагають від дитячих бібліотек вивчення запитів та інтересів користувачів шляхом проведення Інтернет – опитування.
Метою дослідження «Інтернет – для вас», проведеного у 2011 році було вивчення проблеми трансформації читання, пошуку інформації з використанням нових технологій створення умов для отримання інформації через Інтернет – ресурсну базу та мотивація до їх пошуку.
   У ході дослідження передбачалося – визначити з якою метою користувачі звертаються до Всесвітньої мережі Інтернет – послуг.
Базою дослідження став – веб-сайт обласної бібліотеки для дітей.
Об’єктом дослідження – користувачі сайту обласної бібліотеки для дітей та, ресурсна база електронних носіїв інформації в мережі Інтернет.
Методом дослідження стало – Інтернет опитування на веб-сайті Тернопільської обласної бібліотеки для дітей, з використанням електронного лічильника. Воно включало наступні запитання:

«Інтернет – для вас» – це сфера послуг для:

 - роботи, навчання;
 - спілкування в соціальних мережах;
 - розваги, ігри, перегляди фільмів;
 - новини, довідки.

    Всього в Інтернет – опитуванні взяли участь 469 респондентів (Інтернет – користувачів). 234 респонденти (49,9 %) скористалися послугами Інтернету для навчання та роботи. На 2-му місці – спілкування в соціальних мережах – 22,8 % (107 респондентів), 3 – місце посідають Інтернет – розваги, ігри, перегляди фільмів – 17,3 % (81 респондент). Для пошуку довідок та знайомства з новинами Інтернет – послугами скористалися 10 % опитаних (47 респондентів). Відповіді Інтернет – респондентів дають нам можливість зробити висновки:
– інформаційний пошук через мережу Інтернет спрямований на забезпечення інформації для ділового читання та навчання;
– бібліотеці слід зосередити ресурси на: удосконалення та розширення знань користувачів про доступ до корисних Інтернет – ресурсів, сайтів, електронних бібліотек; науково – популярних блогів, порталів для дітей, електронних книг, дозвіллєвих блогів, а також популярних соцмереж: В контакті, Однокласники, Фейсбук, Друзі, Твітер, де вони зможуть обговорювати різні питання.