*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

Т. Донченко. Урок як основна форма організації навчальної діяльності учнів з української мови 

С. Омельчук. Дослідницький метод у навчанні української мови 

А. Таран. До проблеми визначення синтаксичних функцій інфінітива 

С. Цінько. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів (5 клас) 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

А. Усатий. Розвиток читацьких умінь на уроках української літератури 

С. Привалова. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроках української літератури 

Я. Савчук. «Народ мій є! Народ мій завжди буде!»: методичні поради щодо вивчення життєпису й лірики Василя Симоненка вії класі 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

І. Черуха. Поетичність твору-опису (урок словесності у 5 класі)

І. Мартинюк. Драматургія давньої української літератури (урок української літератури у 9 класі) 

Л. Ковпак. Урок позакласного читання у 5 класі (за творами Ірен Роздобудько)

Я. Остаф, Я. Тхай. Козацькі літописи в контексті європейського бароко (інтегрований урок української літератури й музичного мистецтва у 9 класі)

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

І. Кухарчук. Вивчення безсполучникових речень студентами-філологами (проблема вибору вправ і завдань) 

НАУКА - ШКОЛІ

Г. Васьківська.
Формування комунікативної компетентності старшокласників на основі засвоєння системи знань про людину

В. Плахотник. Параметри лінгводидактичної системи

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

О. Семеног. Класичні мови як ціннісний орієнтир у саморозвитку особистості.

Т. Гнаткович. Шляхом пізнання рідного