*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

М. Пентилюк. Культура діалогу як основа формування мовної особистості

О. Семеног. Українська мова у старшій шкоЛі: діалог особистостей

С. Дубовик.
Культура спілкування як складник загальної культури школярів

Н. Подлевська. Лінгводидактична модель змісту роботи з формування культури спілкування в учнів 5-6 класів на уроках української мови

С. Цінько. Дидактичний матеріал для розвитку аудіативних умінь учнів (5 клас)

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ


В. Шуляр. Едукативні основи діяльності суб'єктів сучасного уроку літератури

Л. Назаренко. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О. Олеся)

Н. Скоморовська. Розвиток творчих здібностей старшокласників за допомогою технології «Читання та письмо для розвитку критичного мислення»

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД


Л. Ліщинська.
Урок узагальнення вивченого про фразеологізми на уроках української мови в 10 класі 

О. Дрик.
«Ти знаєш, що ти —людина...» В. Симоненко. Практична стилістика і культура мовлення. Морфологічні засоби стилістики (спарений урок української мови в 10 класі)

Г. Сафарова. Інтенсифікація уроків української мови та літератури в 9 класі. 

A. Білоног. Стежинки, що ведуть до класу-родини 

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

Н. Остапенко.
Компетентнісний підхід до навчання української мови та його складники 

B. Руденко.
Професійно-комунікативні вміння як складники професійно- комунікативної компетентності майбутнього вчителя-словесника

НАУКА - ШКОЛІ


К. Булаховський. Активні дієприкметники в українській літературній мові: питання статусу й практичного вживання

О. Міхно.
Педагогічний портрет Євгена Гребінки (до 200-річчя від дня народження письменника, педагога, видавця)

Зі скарбниці культури мовлення