Видавнича діяльність / 2012 / "Нові надходження з теорії та методики виховання" (за II півріччя 2011 р.)

*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 


  Інформаційний список літератури «Нові надходження з теорії та методики виховання» знайомить зі статтями із періодичних видань за ІІ півріччя 2011 року.
    Матеріал розміщений у шести розділах, в межах яких література систематизована за алфавітом авторів і назв видань. Список призначений для класних керівників загальноосвітніх шкіл м. Тернополя.

Періодичність видання - раз у півріччя.

Наша адреса: м. Тернопіль
вул. Коперника, 17
тел. 25-39-41
23-59-47Список підготувала Шилова Л. П.

Відповідальна за випуск
Новіцька Н. С.

Комп’ютерний набір Наконечна М. Й.


Школознавство. Педагогіка школи.

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти [Текст]: наказ Міністерства освіти // Українська мова та література в школі.– 2011.– №38–39 (жовтень).– С. 12–15.

Бабій, М. Ф. Розвиток креативності як умова ефективності навчання [Текст] / М. Ф. Бабій // Обдарована дитина.– 2011.– №7.– С. 2–3.

Вовченко, О. М. Впровадження методів проектів у навч.-виховний процес [Текст] / О. М. Вовченко // Обдарована дитина.– 2011.– №10.– С. 17–24.

Ісаєва, Г. Педагогічна технологія «Портфоліо досягнень учня» [Текст] / Г. Ісаєва // Географія. Краєзнавство. Туризм.– 2011.– №34.– С. 3–5.

Ківшар, С. Супутник класного керівника [Текст]: методичні рекомендації / С. Ківшар // Шкільний світ.– 2011.– №33 (вересень).

Корніцова, С. В. Запровадження інклюзивної освіти в ЗНЗ [Текст]: навчання дітей з особливими потребами / С.В. Корніцова // Мистецтво в школі.– 2011.– №10.– (Вкладка).

Куплевацька, В. Чому одні традиційні, а інші – нетрадиційні? [Текст]: інноваційно-освітня діяльність педагога / В. Куплевицька // Шкільний світ.– 2011.– №36 (вересень).– (Вкладка. Образотворче мистецтво).

Кухаренко, Н. Я. Психологічний супровід зовнішнього тестування як основа успіху учня [Текст] / Н.Я. Кухаренко // Обдарована дитина.– 2011.– №9.– С. 54–58.

Михайлик, Л. В. Основні напрями розвитку інноваційних процесів у Кременчуцькому ліцеї №4 [Текст]/ Л. В. Михайлик // Обдарована дитина.– 2011.– №9.– С. 2–12.

Мицканюк, Г. Чого прагне український учитель? [Текст] / Г. Мицканюк // Шкільний світ.– 2011.– №42 (листопад).– С. 1–5.

Навчання дітей з особливими потребами [Текст] // Мистецтво в школі.– 2011.– №11.– (Вкладка).

Палієнко, Т. В. Технологія підготовки педагога до творчої діяльності [Текст] / Т. В. Палієнко // Обдарована дитина.– 2011.– №8.– С. 43–48.

Школа вчинку – школа майбутнього [Текст] // Позакласний час.– 2011.– №11.– С. 129–142.


Напрямки виховання.

Анісімова, В. Л. Шляхи формування в учнів позитивної мотивації до читання [Текст] / В. Л. Анісімова// Шкільний бібліотекар.– 2011.– №8 (серпень).– С. 8.

Булигіна, Л. В. Тренінгова робота з учнями при підготовці до публічних виступів [Текст] / Л. В. Булигіна // Обдарована дитина.– 2011.– №7.– С. 38–42.

Відмиш, Л. І. Система національного виховання: шляхи та засоби реалізації [Текст] / Л. І. Відмиш // Виховна робота в школі.– 2011.– №8 (серпень).– №7–9.

Владикін, В. П. Дитячо-юнацька спілка «Козацьке братство» [Текст] / В. П. Владикін // Позакласний час.– 2011.– №8.– С. 34–42.

Гребеннюка, Г. В. Мистецтво – найсприятливіший засіб залучення дитини до культури й духовних цінностей [Текст] / Г. В. Гребеннюка // Мистецтво в школі.– 2011.– №10 (жовтень).– С. 9–10.

Клапків, В. І. Робота з дітьми, які мають проблеми в поведінці [Текст]: ділова гра / В. І. Клапків // Виховна робота в школі.– 2011.– №10 (жовтень).– С. 32–34.

Кравченко, О. Метод проекту [Текст]: соціальне проектування як прояв активної участі у житті суспільства/ О. Кравченко // Шкільний світ.– 2011.– №36 (вересень).– С. 8–14.
Кудрик, Л. Самовиховання в школі: стан і перспективи [Текст] / Л. кудрик // Шкільний світ.– 2011.– №39 (жовтень).– С. 6–15.

Кузьміна, І. Дитячий прагматизм: що ми втрачаємо й, що здобуваємо [Текст] / І. Кузьміна // Шкільний світ.– 2011.– №44 (листопад).– С. 1–4.

Міфи про виховання [Текст] // Шкільна бібліотека.– 2011.– №11.– С. 77–78.

Олійник, Л. Як допомогти школярам підвищити самооцінку [Текст] / Л. Олійник // Шкільний світ.– 2011.– №40 (жовтень).– С. 8–9.

Онуфрієнко, Л. О. Методика організації та проведення тренінгів в дитячих об’єднаннях [Текст] / Л.О.Онуфрієнко // Обдарована дитина.– 2011.– №7.– С. 33–38.

Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] // Виховна робота в школі.– 2011.– №12.– С. 2–26.

Павлик, Н. Психологічний тренінг як умова формування педагогом рис власного характеру [Текст] / Н.Павлик // Наука і суспільство.– 2011.– №7/8.– С. 37–47.

Приймак, Н. Педагогічні методи та прийоми, спрямовані на розвиток креативного мислення дітей [Текст] / Н. Приймак // Музичний керівник.– 2011.– №7.– С. 17–21.

Присяжнюк, Н. Ю. «Шлях до успіху» [Текст]: програма психологічної підготовки учнів до виступу / Н.Ю. Присяжнюк // Обдарована дитина.– 2011.– №7.– С.42–46.

Самовиховання та самореалізація особистості дитини [Текст] // Позакласний час.– 2011.– №8.– С. 77–90.

Сорочинська, В. Вплив засобів масової комунікації на формування соціокультурних пріоритетів учнівської молоді [Текст] / В. Сорочинська // Укр. мова та література.– 2011.– Ч. 29–30.– С. 5–10.

Турчина, Л. Г. Ініціативна особистість [Текст]: [проект] / Л. Г. Турчина // Позакласний час.– 2011.– №8.– С.29–30.

Усова, О. А. Програма виховної роботи: «Ми – майбутнє України» (6–8 класи) [Текст] / О. А. Усова // Виховна робота в школі.– 2011.– №8.– С. 10–15.

Ханчин, І. В. Виховання потреби у творчій самореалізації й удосконаленні [Текст] / І. В. Ханчин // Мистецтво в школі.– 2011.– №10 (жовтень).– С. 21–26.

Шипелюк, Л. «Перлини духовності» [Текст]: програма виховної роботи / Л. Шипелюк // Позакласний час.– 2011.– №8.– С. 31–33.

Яремчук, Б. Д. Гармонізація здоров’я – ключ до щастя [Текст]: колективний проект / Б. Д. Яремчук // Позакласний час.– 2011.– №8.– С. 24–28.

Учнівське самоврядування

Республіка «Світанок» [Текст]: робота учнівського самоврядування // Шкільний світ.– 2011.– №40 (жовтень).– С. 14–18.

Чорна, О. Є. Лідер [Текст]: авторська програма навчання активу дитячого самоврядування / О. Є. Чорна // Виховна робота в школі.– 2011.– №10 (жовтень).– С. 2–19.

Правове та моральне виховання

Карпенко, Т. В. Ціннісні орієнтації у вихованні [Текст]: [добро, чесність, толерантність, справедливість] / Т.В. Карпенко // Позакласний час.– 2011.– №10.– С. 50–60.

Процько, Т. М. Система виховання гуманістичного типу Кременчуцького ліцею №4 [Текст] / Т. М. Процько // Обдарована дитина.– 2011.– №9.– С. 12–19.

Самореалізація особистості школяра [Текст]: [добірка матеріалів про с-му виховання О. А. Захаренка, відродження духовності та моральне виховання] // Позакласний час.– 2011.– №10.– С. 127–140.– (ПЧ плюс).

Сметаніна, І. І. Роль бібліотекив правовому вихованні як складової навчально-виховного процесу [Текст] / І. І. Сметаніна // Шкільний бібліотекар.–2011.– №8 (серпень).– С. 2–7.


Сім’я. Сімейне виховання.

Батова, Г. Д. Здоров’я дитини в сучасному світі [Текст] / Г. Д. Батова // Шкільний бібліотекар.– 2011.– №12.– С. 26.– (Батьківські збори).

Грабко, В. П. Як уникнути «домашніх баталій», або дисципліна без конфліктів [Текст] / В. П. Грабко // Обдарована дитина.– 2011.– №8.– С. 59–61.

Кочарян, А. Б. Безпека дитини у Всесвітній мережі. Поради батькам [Текст] / А. Б. Кочарян // Виховна робота в школі.– 2011.– №9.– С. 19–26.

Кутас, А. Батьківські «синці» [Текст]: [про помилки, яких припускаються батьки у вихованні дітей] / А. Кутас // Зростаємо разом.– 2011.– №12.– С. 2–3, 4–7.

Ляшенко, С. Д. Сім’я і школа [Текст]: [пед. консиліум для батьків] / С. Д. Лященко // Позакласний час.– 2011.– №10.– С. 47–49.– (Робота з батьками).

Матуріна, Л. Г. Клуб «Сімейного читання» [Текст] / Л. Г. Матуріна // Шкільна бібліотека.– 2011.– №11.– С. 68.

Музичук, А. Бережіть душі змолоду [Текст]: [спілкування з дітьми у сімї] / А. Музичук // Зелена планета.– 2011.– 12 листопада.– С. 14.– (Під знаком моралі і духовності).

Онуфрієнко, Л. О. Психологічний комфорт у сім’ї – запорука успішного розвитку особистості дитини [Текст] / Л. О. Онуфрієнко // Обдарована дитина.– 2011.– №10.– С.59–62.

Петрова, Г. Деякі питання морального виховання в сім’ї [Текст] / Г. Петрова // Початкова освіта.– 2011.– №37 (жовтень).– С. 22–23.

Седан, О. Гена пальцем не придушиш [Текст]: [поведінка й емоційні реакції дитини і темперамент] / О.Седан // Для мами і тата.– 2011.– №9.– С. 1,3.– (Цікава психологія).

Сіданіч, С. О. Батьківські збори проводять діти [Текст]: шкільний театр / С. О. Сіданіч // Виховна робота в школі.– 2011.– №9.– С. 30–38.

Шаулко, Г. П. «7+Я…Це?» [Текст]: диспут-бесіда за круглим столом «Гендерні відносини в родині» / Г.П.Шаулко // Позакласний час.– 2011.– №8.– С. 21–23.

Обдаровані діти

Брайон, М. Совершенствуем вербальные способности [Текст] / М. Брайон // Обдарована дитина.– 2011.– №9.– С. 47–53; №10.– С. 38–45.

Головань, Т. В. Роль індивідуальної, парної і групової роботи в розвитку творчих здібностей учнів на уроках словесності [Текст] / Т. В. Головань // Обдарована дитина.– 2011.– №8.– С. 21–26.

Заіграєва, Т. Є. Організація роботи з обдарованими дітьми у закладі нового типу [Текст] / Т. Є. Заіграєва // Обдарована дитина.– 2011.– №10.– С. 8–16.

Костромцова, Н. В. Плекаємо філологічну обдарованість [Текст] / Н. В. Костромцова // Обдарована дитина.– 2011.– №8.– С. 15–18.

Лєднєва, Н. Ю. Робота з обдарованими дітьми у Кременчуцькому ліцеї №4 [Текст] / Н. Ю. Лєднєва // Обдарована дитина.– 2011.– №9.– С. 19–24.

Мороз, І. Обдарована дитина: яка вона? [Текст] / І.Мороз // Шкільний світ.– 2011.– №44 (листопад).– С. 6–9.

Проведення предметних олімпіад як складової частини в роботі з обдарованими дітьми [Текст] // Розкажіть онуку.– 2011.– №15–16 (серпень).– С. 4–8.