*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

Н. Голуб. Самостійна робота учнів старших класів з риторичними текстами

К. Ладоня. Формування культури спілкування в старшокласників на уроках української мови (дистанційне спілкування) 

С. Косянчук. Риторичні вміння учнів старшої школи у контексті ціннісно-смислової сфери 

H. Бондаренко. Удосконалення мовленнєвої культури старшокласників на основі знань про норми української літературної мови 

Т. Симоненкова. Збагачення словникового запасу учнів як важливий чинник формування комунікативної компетентності 

Л. Галаєвська. Дотримання культури спілкування старшокласників у процесі створення жанрів ділового мовлення 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ


Ю. Бондаренко.
Концептуально-мовний аналіз літературного твору в школі 

З. Шевченко. Вивчення творчості М. Коцюбинського в контексті світової художньої культури (матеріали до спецкурсу) 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

В. Маткобожик. Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення (урок української мови, 5 клас) 

Л. Скрипник, М. Панченко. Кольористика роману «Диво» Павла Загребельного 

I. Поліщук, А. Білоног. Виховання національної свідомості молодших школярів засобами українознавства 

НАУКА - ШКОЛІ


В. Плахотник. Організація і структура лінгводидактичної системи 

КОНСУЛЬТАЦІЇ

Г. Шелехова. Орієнтовне календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 11-го класу з української (рідної) мови (академічний рівень). Другий семестр 

Тематичний покажчик статей, опублікованих у журналі «Українська мова і література в школі» у 2011 році