*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 Наочність у роботі бібліотеки

Одним з актуальних напрямів вдосконалення бібліотечної роботи є широке використання наоч­ності.
Більшість дослідників трактують «наочність» як похідне від слова «наочний», вважаючи наоч­ним те, що: можна побачити (почути, відчути), сприйняти за допомогою зору (слуху, дотику, ню­ху) і показати, продемонструвати, уявити.
Деякі концептуальні положення, що характе­ризують використання наочності в бібліотечній роботі з дітьми можна сформулювати так:
1. Використання наочності в бібліотечній роботі з дітьми - це розмова з дитиною на зрозумілій їй мові, бо сприйняття дитини носить, переважно, наочно-образний характер. Звертаючись до учня засобами наочності, ми робимо спілкування з ним найбільш продуктивним і проявляємо пошану до нього як особи.
2. Використання наочності в бібліотечній роботі з дітьми, перш за все, дозволяє:
зробити сприйняття книги юними читачами повнішим, тобто
  • яснішим (зрозумілим);
  • «зримішим» (в результаті безпосереднього сприйняття ілюстрацій і додаткового візуаль­ного матеріалу);
  • більш образним (через активізацію уяви і фан­тазії) і тим самим підсилити розвиваючу, пов­чальну, емоційну, естетичну, виховну дію кни­ги на читачів;
  • зробити приємнішим і насиченим спілкування читача з бібліотекарем-екскурсоводом в Храмі Книги (окремо взятої або безлічі книг);
  • зробити зрозумілішим для читачів правила ко­ристування бібліотекою, порядок вибору і отримання книг, забезпечення їх збереження і своєчасності повернення і т.д.
3. Бібліотечна робота з дітьми при використанні наочності покликана сприяти через роботу з книгою:
  • збереженню і розвитку у них навиків образного мислення;
  • збагаченню індивідуального словника образів, використовуваного дитиною, і поглибленню на цій основі уявлень, що містяться в основі по­нять та позначаються словами (барвистіше, ємне розуміння слів і мови в цілому).
4. Системне використання наочності в організації роботи дитини з книгою повинне бути невід'ємною і найважливішою складовою частиною розвиваючого навчання, направленого на розвиток інтелекту, творчих здібностей і загальної культури дітей.
При удосконаленні роботи бібліотеки на основі широкого використання наочності в першу чергу слід звернути увагу на вказівку режиму бібліотеки, про проведення санітарного дня. Все це повинно бути написано розбірливо і акуратно.
Організовуючи внутрішнє оздоблення бібліотеки, перш за все, необхідно зробити так, щоб читач, переступивши її поріг, зміг знайти для себе точки опори, які допоможуть йому освоїтись і зорієнтуватися. Цьому служать, наприклад, зображення персонажів з популярних літературних творів, портрети письменників, правила користування бібліотекою, вимоги до читачів по своєчасному поверненню і збереженню книг. На кафедрі повинна бути табличка з вказівкою ШБ бібліотекаря, щоб читач, як усяка ввічлива лю­дина, зміг звернутися до бібліотекаря на ім'я та по батькові.
Живе споглядання є початком всякого пізнання. 80% інформації людина сприймає за допомогою зору. А книжкова виставка, як форма бібліотечної роботи наочна і орієнтована на інформування читачів про зміст бібліотечного фонду, рекламу окремих видань і розкриття їх змісту. Корисно на основі виставок проводити комплекс бібліотечних заходів, пов'язаних з темою виставки, з її основними рубриками. Виставку можуть супроводжувати вікторини, вечори казок, бесіди про твори. Поряд з виставкою можна розмістити географічну карту світу, на якій відзначити місця дії, подій, що відбуваються в представлених книгах. Технічно це можна зробити, пронумерувавши експоновані книги, а відповідні номери вказати на приколюваних до карти емблемах. При оформ­ленні виставки «Казки з усього світу», наголошу­ються місця, де були створені народні і літера­турні казки. Географічна карта перетвориться на «бібліотечну», коли на ній з'являться покажчики місць народження письменників, така карта може супроводжувати виставку з циклу «Літературний календар».
Як ілюстративний матеріал виставок можна порекомендувати використовувати зображення з баз даних Інтернету, квітучий кактус, вишиту серветку, фотографії, це можуть бути вироби як дітей, так і бібліотекарів, батьків.
Широко практикується розміщення на вистав­ках відгуків дітей, які прочитали пропоновані книги. Оскільки не всі діти уміють красиво оформити написане, бібліотекар прагне зробити все для того, щоб дитячі твори мали привабливий вигляд.
Відгуки повинні містити також деякі навідні питання для того, щоб полегшити орієнтування дітей у власних враженнях про прочитане, і певне місце для образотворчого виразу цих вражень.
Крім усних бесід бібліотекаря з дітьми, в процесі яких з'ясовується їхнє відношення до книг і до самої виставки, можна запропонувати дітям заповнити спеціальні анкети. При складанні цих анкет ставиться мета не тільки контролювати, оцінити читання дітей, але і допомогти дитині самій проаналізувати власне сприйняття всієї книги, окремої розповіді, журналу і т.д.
От так можна урізноманітнити звичайний звіт дитини про те, скільки книг вона прочитала за тиждень. У понеділок читачу видається бланк. Одержавши звіт читача, бібліотекар вписує в нагородний лист відповідні дані і вручає його дитині. Досвід переконує: діти не тільки із задоволенням і сумлінно заповнюють запропоновані їм листи, але і проявляють підвищену читацьку активність, влаштовуючи своєрідні змагання.
Творчість і фантазія бібліотекарів повинна бути безмежною при оформленні книжкових виставок. Зараз створюють дуже багато видів виставок, наприклад:
— Традиційна виставка «Рідний край, де ми живем, Україною зовем»
— Виставка одного портрета «Не тихо довкіл Олекси Тихого»
На виставці обов'язково наявність портрета, літератури про цю людину, його роботи та ін.
— Виставка-питання «Світ дитячих запитань»
Для оформлення такої виставки потрібно підібрати цікаві питання з певної тематики. На виставці поміщаються тексти питань і книги, періодика, де можна знайти відповіді на ці пи­тання.
— Виставка-діалог
«З родини йде життя людини»
Стимулює пізнавальну активність дітей в процесі читання. Відповіді на питання оформлені письмово.
— Виставка однієї енциклопедії «Про все на світі» її обов'язково супроводжують яскравим заголовком, плакатом, зверненим до читача. Можна включити питання, що примушують уважніше читати.
Інші виставки:
«Чарівні зимові свята»
«Ці книги ви нам подарували»
«Це новинка!»

Варіанти оформлення листків-відгуків про книжки

Прізвище_
Ім'я__
Дата_
Намалюй, який у тебе був вираз обличчя, коли ти читав цю книжку.
Автор книжки_
Назва_
У мене був такий настрій, тому що_

Прізвище_
Ім'я_
Дата_
Прочитай книгу з виставки та намалюй епізод з цієї книги, який тобі запам'ятався найбільше. Скажи, чим ця книга тобі сподобалась?_

Прізвище_
Ім'я_
Дата_
Я прочитав книгу про _
Вона називається _
її написав_
Я дізнався багато такого, чого не знав раніше:
Я порадив би своєму другові прочитати цю кни­гу, тому що_

Прізвище_
Ім'я_
Дата_
Автор книги_
Назва_
Ця книга запам'яталась мені, тому що

Прізвище_
Ім'я_
Дата_
Автор_
Назва_
Ця книга про
Записуй впродовж тижня книги, які прочитав (ла).
Наступного понеділка віддай цей аркуш бібліотекарю, і ти побачиш, що відбудеться!
Прізвище_
Ім'я_
Дата_

Прочитав книгу
Грандіозно!