*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

С. Омельчук. Сучасний стан навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу

Н. Остапенко. Особливості методики проведення нетрадиційних уроків рідної мови в загальноосвітній школі.

Р. Стефурак, Н. Іванишин, І. Бабій. Навчальний потенціал тестових завдань із лексикології та фразеології в загальноосвітній школі

Л. Шевчук. Текст як лінгводидактична основа групової роботи молодших школярів 

Л. Варзацька. Опорні вміння в системі особистісно зорієнтованої мовної освіти (10-11 класи, академічний рівень) 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

Л. Овдійчук. Вивчення біографії Павла Тичини на уроках української літератури в школі (до 120-річчя від дня народження поета) 

О. Колінько. Імпресіоністична новела в українській і російській літературах (теоретичні та методичні рекомендації до вивчення жанру нового типу) 

З. Шевченко.
Літературний символізм і мистецько-художня концепція

О. Скрябіна (матеріали до літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури») 

О. Фенцик. Формування в старшокласників навичок лінгвістичного аналізу художнього твору

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Н. Бойко.
Застосування ігрових моментів у мовленнєвому розвитку учнів на уроках української мови (тема «Дієприкметник», 7 клас)

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

О. Семеног. Університетська лекція крізь призму традицій і сьогодення

НАУКА - ШКОЛІ

М. Набок.
Первісно-поетичний тип епічного героя українських народних дум.

ГОТУЄМОСЯ ДО ТЕМАТИЧНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ І ЗОВНІШНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ

В. Новосьолова.
Тестові завдання для контролю навчальних досягнень старшокласників з теми «Стилістичні засоби лексикології і фразеології»

ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ

О. Смольська, І. Сьома.
Не проспіть Україну мою! (сценарій літературно-музичної композиції)

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

З. Столяр.
Путівник на шляху професійного становлення й удосконалення