*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

МЕТОДИКА МОВИ

Н. Голуб. Система вправ з риторики

В. Новосьолова.
Використання стилістичних засобів лексикології і фразеології на уроках української мови в старшій школі в умовах профільного навчання.

H. Подлевська. Методичні аспекти формування культури спілкування в учнів основної школи на уроках української мови

Г. Шелехова. Сучасний підручник української мови як засіб формування комунікативної компетентності старшокласників

Л. Галаєвська.
Ситуативні завдання у формуванні культури спілкування на уроках української мови в старшій школі 

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ

В. Шуляр. Психолого-дидактичні засади сучасного уроку української літератури (стаття перша)

Ю. Бондаренко. Шкільний аналіз образів-персонажів за розвитком сюжету.

О. Глеб. Проблема тендерних стосунків і жіночої самопожертви у драматичних поемах Лесі Українки «Одержима», «Бояриня», «Лісова пісня»

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

I. Тиндикевич. Зіткнення неповторності й буденності в поезії Ліни Костенко «Кольорові миші» (урок української літератури в 6 класі)

Т. Биконь. «Море — це вічний рух і любов, вічне життя». Відмінювання числівників. Правильне використання числівників у мовленні (урок української мови в 6 класі)

МОВА І ЛІТЕРАТУРА В ЗАКЛАДАХ НОВОГО ТИПУ І ВНЗ

Л. Овсієнко. Проблеми впровадження компетентнісного підходу в процес підготовки майбутніх педагогічних кадрів

В. Руденко. Інтеракція як вагомий складник інтерактивного навчання

НАУКА - ШКОЛІ

О. Козій.
Доробок Івана Чендея в контексті часу. Аспекти творчої позиції та літературно-критична рецепція

ПОЗАКЛАСНІ ЗАХОДИ


А. Сокур. Свято осені

РЕЦЕНЗІЇ ТА ВІДГУКИ

А. Фасоля. Книга, яку чекали (ліризоване есе, або замість рецензії)

О. Потапенко. Нова методологія навчання української мови