*** Вітаємо на нашому сайті! ***
 
ЗМІСТ

Педагогічна хроніка

Хроменко І. А. Всеукраїнський семінар учителів світової літератури "Шекспір в парадигмі шкільної освіти"

Храброва Г.
Українське шекспірознавство

Дистанційний тренінг

Хроменко І. А.
Особливості використання технології проблемного навчання на уроках літератури. Заняття № 6

Із скарбнички педагогічних знахідок учасників дистанційного тренінгу

Роботи А. Химинець, Л. Соломки, О. Діденко

11-клас — на відмінно!


Гузь О. О.
Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури. 11 клас. Академічний рівень. Теми: Творчість Рільке, Аполлінера, Гарсіа Лорки

Фахові проблеми

Богосвятська А. І.
Сучасні типи уроків світової літератури: пошук, натхнення, фантазія

Методичне розмаїття

Козієва В. В.
"Людина або все, або ніщо" Компаративний аналіз вирішення проблеми сенсу життя людини у часовому та полікультурному просторі: Гете "Фауст" — епоха Просвітництва, Ян Шванкмайєр "Урок Фауста" — сюрреалізм XX ст.

Глібовець В. В.
"Пісня про Роланда" і "Слово о полку Ігоревім" як пам'ятки середньовічного героїчного епосу. Із практики порівняльного аналізу художніх творів

Кашуба Є
. "Дволикий Янус". Урок за біоадекватною технологією навчання. 6 клас

Атестація вчителя: шлях до майстерності


Котова І.С. Конспект інтегрованого уроку світової літератури та етики. 5 клас

Факультатив

Янкович О. В., Ханчук І. Д.
Матеріали до факультативу "Романтизм у контексті світового літературного процесу" (світова та українська література) Заняття №4

Нариси з історії світової культури


Шкаруба Л. М.
От модернизма к постмодернизму. Статья шестая

КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

Творча робота учасника конкурсу "Вічні образи" у світовій літературі"