*** Вітаємо вас на нашому сайті ***
 
ЗМІСТ

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 н.р. (лист МОНмолодьспорт від 09.06.2011 р. № 1/9-454)

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 н.р. (лист МОНмолодьспорт від 09.06.2011 р. № 1/9-454)

МЕТОДИКА МОВИ

В. Новосьолова.
Використання стилістичних засобів лексикології і фразеології на уроках української мови в старшій школі в умовах профільного навчання.

К. Ладоня. Розвиток культури спілкування в учнів 10-х класів на уроках української мови

МЕТОДИКА ЛІТЕРАТУРИ


Т. Яценко. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти

3. Шевченко.
М. Врубель — основоположник символізму в живописі (матеріали до вивчення спецкурсу «Художня література в контексті світової культури»)

Т. Осницька. Інтеграція вивчення усної народної поетичної творчості та музики на уроках української літератури в основній школі

ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Г. Сафарова. Міфи та легенди українців (підсумковий урок української літератури в 5 класі)

КОНСУЛЬТАЦІЇ


Борімося за слово, наше національне надбання! (Інтерв'ю із головою робочої групи з розробки проекту освітньої галузі «Мови і літератури» Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти доктором філологічних наук, професором, заслуженим діячем науки і техніки України, завідувачем кафедри світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Ольгою Миколаївною Ніколенко)

К. Таранік-Ткачук. Розвиток мовно-літературної освіти залежить від кожного з нас

Державний стандарт базової і повної середньої освіти (проект)

Г. Шелехова.
Орієнтовне календарне планування уроків і контролю за рівнем навчальних досягнень учнів 11-го класу з української (рідної) мови (академічний рівень)